Γράφει ο Ανδρέας Παράσχος

Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Βαθμοημέρες 1867

Ελαχίστη χειμώνα 8 Ιανουαρίου μείον -15,7 β

Μεγίστη χειμώνα 30 Απριλίου 27,9 β

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Βαθμοημέρες 1535

Ελαχίστη χειμώνα 8 Ιανουαρίου μείον -10,3 β

Μεγίστη χειμώνα 30 Απριλίου 30,5 β

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Βαθμοημέρες 1227

Ελαχίστη χειμώνα 15 Φεβρουαρίου μείον -10,1 β

Μεγίστη χειμώνα 30 Απριλίου 29,4 β

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

Βαθμοημέρες 1226

Ελαχίστη χειμώνα 15 Φεβρουαρίου μείον -10,1 β

Μεγίστη χειμώνα 30 Απριλίου 29,6 β

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βαθμοημέρες 1210

Ελαχίστη χειμώνα 8 Ιανουαρίου μείον -6,1 β

Μεγίστη χειμώνα 30 Απριλίου 27,8 β