Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου και τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» κατέθεσε αίτημα έκτακτης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα «Πρόγραμμα νέων αγροτών αντιμετώπιση προβλημάτων της κτηνοτροφίας – Εκατοντάδες Νέοι κτηνοτρόφοι αποκλείονται από το νέο πρόγραμμα 6.1. “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”».

Στην επιστολή της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία κοινοποιείται στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, αναφέρονται τα εξής:

Οι πολιτικές επιλογές που έχει κάνει η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ πετάει εκτός του νέου προγράμματος των νέων αγροτών, σχεδόν όλους τους νέους κτηνοτρόφους.

Το ζωικό κεφάλαιο που απαιτείται να κατέχει στην υφιστάμενη κατάσταση, για να έχει ελπίδες ένταξης με βάση την μοριοδότηση είναι 210 αιγοπρόβατα ή 20 αγελάδες κρεατοπαραγωγής. Δηλαδή να διαθέσει ένα κεφάλαιο 20.000 με 30.000 ευρώ για να αποκτήσει το παραπάνω ζωικό κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα για να πάρει τον κωδικό εκμετάλλευσης από το κτηνιατρείο, απαιτείται να έχει σταυλικές εγκαταστάσεις (κόστος 40.000 έως 50.000 ευρώ) και ταυτόχρονα να έχει ήδη εκδοθεί η άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής μονάδας. Κατά τα άλλα η κτηνοτροφία είναι στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ.

Το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων έχει:

 1. Στο τροποποιητικό νόμο 4711/20 του 4056/12 που αφορά την αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στο άρθρο 4 με τίτλο

«Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», αλλάζει η διαδικασία για την έκδοση άδειας «προέγκρισης» όπως ορίζονταν στον 4056/12. Με τον 4711/20 πλέον οι «άδειες προέγκρισης» ονομάζονται «άδειες ίδρυσης» και για να εκδοθούν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές βεβαιώσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Βεβαίωση από Αρχαιολογία
 2. Βεβαίωση από την πολεοδομία για την χρήση γης
 3. Βεβαίωση μηχανικού εάν το αγροτεμάχιο που θα γίνουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις ανήκει ή δεν ανήκει σε χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις, όπως προκύπτει από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 4. Κατάθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων
 5. Βεβαίωση από τον στρατό
 6. Ζωοτεχνική μελέτη για όλες της μονάδες

Β. ΕΙΔΙΚΑ

 1. ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA

Πλέον για όλες οι μονάδες που βρίσκονται εντός περιοχών Natura απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση και έκδοση από το τμήμα περιβάλλοντος της κάθε Π.Ε. της σχετικής βεβαίωσης. Με τον 4056 οι μονάδες σε πρόχειρα καταλύματα και ζωικό κεφάλαιο κάτω των 300 αιγοπροβάτων ή 20 αγελάδων κρεατοπαραγωγής δεν απαιτείτο ειδική οικολογική αξιολόγηση.

 1. ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΤΩΝ 8 ΧΙΛ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΕΙΟ

Απαιτείται ειδική άδεια από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (χρόνος έκδοσης 6μήνες έως 1 έτος)

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Απαιτείται να κατατεθούν αρχιτεκτονικά σχέδια και βεβαίωση από την πολεοδομία ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Παρά το γεγονός ότι ο Ν. 4056/12, ορίζει ότι οι σταύλοι που είναι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά (ξύλο, λαμαρίνα, τσιμεντόλιθο ή πέτρα) δεν απαιτείται για την κατασκευή τους οικοδομική άδεια, με τον 4711/20 απαιτείται βεβαίωση από την πολεοδομία ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια!!!

Ι. Με βάση την εμπειρία ο χρόνος συγκέντρωσης όλων των παραπάνω δικαιολογητικών για να κατατεθούν στην αρμόδια ΔΑΟΚ είναι 6μήνες με ένα χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και τα δύο χρόνια. Ενώ με την διαδικασία που προέβλεπε ο 4056/12 ο δικαιούχος καταθέτοντας στην ΔΑΟΚ τρία τοπογραφικά διαγράμματα, μια υπεύθυνη δήλωση και την σχετική αίτηση, εντός τριών ημερών είχε στα χέρια του την «προέγκριση λειτουργίας».

ΙΙ. Με τον 4711/20 στο άρθρο 14 παρ. 4. Ορίζεται ότι «Αιτήματα για χορήγηση άδειας προέγκρισης κτηνοτροφικής εγκατάστασης τα οποία έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της, εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ως αιτήματα χορήγησης έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ…». Με βάση την παραπάνω διάταξη κτηνοτρόφοι που είχαν καταθέσει και είχαν πάρει άδεια «προέγκρισης» και έληξε η άδεια προέγκρισης (είχε ισχύ ένα ή δυο χρόνια), δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση παράτασης όπως τους έδενε την δυνατότητα ο 4056/12, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του τροποιητικού νόμου 4711/20. Που σημαίνει να καταθέσουν αρχιτεκτονικά σχέδια και όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα, ανάλογα στην κατηγορία που ο καθένας εμπίπτει.

ΙΙΙ. Επί πλέον από τον Ιούλιο 2020 που πήρε ΦΕΚ ο 4711/20 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020 οι ΔΑΟΚ δεν μπορούσαν να εκδώσουν άδειες ίδρυσης γιατί περίμεναν σχετικές εγκύκλιους από το ΥΠΑΤ.

 1. Η παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα σε κτηνοτρόφους που ενώ είχαν μπει στην διαδικασία αδειοδότησης δεν κατάφεραν να αδειοδοτηθούν, είτε γιατί δεν είχαν ολοκληρώσει την κατασκευή των σταυλικών εγκαταστάσεων, είτε με ευθύνες υπηρεσιών που καθυστερούν να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις (εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, ή μέσων μεταφοράς για επιτόπιους ελέγχους) και ταυτόχρονα έληξε η «προέγκριση» που είχαν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις από τους ελέγχους που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβάλλονται κυρώσεις (μη καταβολή επιδοτήσεων). Παρά το γεγονός ότι στον Ν. 4711 στο άρθρο 14 ορίζεται: «1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ».
 2. Πρόσφατα το ΥΠΑAT με διευκρινήσεις που έστειλε στις ΔΑΟΚ και τα κτηνιατρεία για να γίνει μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου, ο αποδέκτης της μεταβίβασης για να πάρει από το κτηνιατρείο κωδικό εκμετάλλευσης πρέπει να έχει άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας. Που σημαίνει δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση και να κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για το ‘21. Η παραπάνω ρύθμιση θα έχει σαν συνέπεια κανένας νέος δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών με ζωικό κεφάλαιο.
 3. Το ΥΠΑΑΤ πρόσφατα με δελτίο τύπου επισημαίνει ότι θα γίνει νομοθετική παρέμβαση για «απλοποίηση των διαδικασιών» μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων. Ωστόσο μέχρι να γίνει η ρύθμιση, όταν το ΥΠAΑΤ θα καταθέσει δικό του Νομοσχέδιο, οι κτηνοτρόφοι γίνονται αποδέκτες των συνεπειών της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης για απλοποίηση αδειοδότησης του 4711/20.

VII. Είναι ανάγκη ΑΜΕΣΑ το Περιφερειακό Συμβούλιο να παρέμβει στο ΥΠAΑΤ ώστε: να ακυρώσει τις διευκρινήσεις προς τα κτηνιατρεία και να δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κωδικούς εκμετάλλευσης οι κτηνοτρόφοι που θα τους μεταβιβαστεί ζωικό κεφάλαιο, ώστε να μπορέσουν οι νέοι κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υποβολής Αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

-Να μην υποστούν κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν καταφέρει να αδειοδοτηθούν μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει την διαδικασία αδειοδότησης

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ