Θέτοντας προτεραιότητα την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών σε όλα τα σχολεία, ο Δήμος Παρανεστίου προχώρησε στην τοποθέτηση αντανακλαστικών πινακίδων κινδύνου και στη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων.