ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΥΚΛΩΨ», η οποία εδρεύει στη Δράμα, έχοντας ως ιδρυτικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της φωτογραφικής τέχνης, προκήρυξε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Το Μέγαρο και η Καπναποθήκη Αναστασιάδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Δράμας» και ανέθεσε την υλοποίησή του στη Φωτογραφική Ομάδα Δράμας ΕΦΟΔΟΣ.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την, παραμε-λημένη αλλά κεφαλαιώδη για την ιστορία, αρχιτεκτονική κληρονομιά της Δράμας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ερεθίσματα για τη διάδοση της φωτογραφικής τέχνης στην Δράμα.

Ως θέμα του πρώτου ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού επιλέχθηκε να είναι η οικία και η καπναποθήκη του Ιωάννη Αναστασιάδη (1875). Τα δύο κτήρια, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, αποτελούν αρχιτεκτονικό σύνολο μοναδικό για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη στην πόλη της Δράμας. Επιπλέον, σχεδιάζεται στο εγγύς μέλλον τα κτίσματα αυτά να αποτελέσουν χώρους προστασίας, διατήρησης αλλά και ανάδειξης της τέχνης της φωτογραφίας, καθώς προορίζονται να επαναλειτουργήσουν ως εκθεσιακοί χώροι και εστίες πολιτισμού για την πόλη της Δράμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη της φωτογραφικής ομάδας ΕΦΟΔΟΣ έως τις 21 Απριλίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ορίζεται η Δευτέρα 7 Μαΐου 2018. Η ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ θα ενισχύσει το διαγωνισμό με τρία βραβεία, τα οποία θα είναι τρεις συλλεκτικές αναλογικές φωτογραφικές μηχανές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο της ομάδας ΕΦΟΔΟΣ (www.efodos.com), καθώς και την σελίδα της στο facebook https://www.facebook.com/photoefodos/.

 

Γενικοί όροι συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας «Έφοδος» έως τις 21 Απριλίου 2018 και έχουν τακτοποιημένες τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό της ομάδας.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζόμενων όλων των όρων της προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγω αποκλεισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Οι φωτογράφοι πρέπει να είναι οι δημιουργοί του φωτογραφικού υλικού που θα υποβάλουν ως συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής

 

Στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ελάχιστο αριθμό τις έξι (6) και μέγιστο αριθμό τις δέκα (10) φωτογραφίες.

Οι συμμετέχοντες στον φωτογραφικό διαγωνισμό καλούνται να επισκεφθούν τα κτήρια, να τα κατανοήσουν βιωματικά και να τα αποτυπώσουν φωτογραφικά μέσα από τη δική τους οπτική. Προκειμένου να μην περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης των δημιουργών, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο θεματικές υποενότητες: α. αρχιτεκτονική φωτογραφία και β. ελεύθερη-δημιουργική προσέγγιση. Ο κάθε φωτογράφος θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και στις δύο κατηγορίες, με ίσο αριθμό φωτογραφιών για την κάθε κατηγορία.

Οι εσωτερικοί χώροι των κτισμάτων θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων δύο ημέρες την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή, για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες από την 21η Απριλίου 2018 έως και την 6η Μαΐου 2018. Οι ώρες επίσκεψης-φωτογράφησης ορίζονται από τις 08.00 έως τις 19.30.

Οι φωτογραφίες κάθε διαγωνιζόμενου θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή, σε φάκελο με το όνομα του διαγωνιζόμενου. Ο φάκελος θα περιέχει δύο υποφακέλους με την ένδειξη Architectural και Free αντίστοιχα. Οι φωτογραφίες, εφ’ όσον το επιθυμεί ο δημιουργός τους, μπορούν να συνοδεύονται, σε ανεξάρτητο αρχείο κειμένου (.doc) από τίτλο για κάθε φωτογραφία και σύντομο επεξηγηματικό κείμενο (για την κάθε κατηγορία).

Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε ανάλυση η οποία στην μεγαλύτερη διάσταση της φωτογραφίας θα είναι τουλάχιστον 2500px (διαστάσεις φωτογραφίας τουλάχιστον 20x30cm ή 20x20cm στα 300 dpi).

 

Κριτική Επιτροπή

 

Η Κριτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Φωτογραφίας και Εικόνας της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ Θανάση Παπανδρίκο, Στράτο Κασμερίδη και Κώστα Λεβέντη. Οι κριτές θα επιλέξουν τις καλύτερες φωτογραφίες χωρίς να γνωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία των φωτογράφων, ώστε η διαδικασία της αξιολόγησης να είναι αδιάβλητη.

Η κριτική επιτροπή και μόνο, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάδειξη των νικητών, ενώ η απόφασή της είναι ρητή και αμετάκλητη.

Η επιτροπή θα κρίνει τις φωτογραφίες κάθε κατηγορίας αλλά και τις φωτογραφίες στο σύνολο τους (portfolio) κάθε διαγωνιζόμενου. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες, με μίνιμουμ 3 και μάξιμουμ 5 φωτογραφίες ανά κατηγορία (συνολικά 6 και 10 φωτογραφίες). Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή θα τιμηθούν με συμβολικό βραβείο από την ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ.

Η ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ θα ενισχύσει το διαγωνισμό με τρία διαφορετικά βραβεία, τα οποία θα είναι τρεις συλλεκτικές αναλογικές φωτογραφικές μηχανές. Εκτός από τη βράβευση των πρώτων σε βαθμολογία φωτογραφιών για την κάθε κατηγορία, θα κριθεί και το σύνολο των φωτογραφιών των διαγωνιζόμενων ως portfolio (συνοχή, καθώς και καλλιτεχνική-αισθητική ποιό-τητα του συνόλου των φωτογραφιών).

 

Πνευματικά δικαιώματα και Προσωπικά δεδομένα

 

Ο/Η συμμετέχων/-ουσα στον διαγωνισμό δηλώνει ρητά ότι

-είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού υλικού και έχει τη συγκατάθεση προσώπων που ενδεχομένως απεικονίζονται σε αυτό,

-παραχωρεί στην «ΚΥΚΛΩΨ» το δικαίωμα χρήσης (δημοσίευσης, έκθεσης, εκτύπωσης) των φωτογραφιών του για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, εφόσον η δημοσίευση των φωτογραφιών από την «ΚΥΚΛΩΨ» σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα πραγματοποιείται με την αναφορά του ονόματος του δημιουργού της φωτογραφίας και, τέλος,

-αποδέχεται την εκτύπωση των φωτογραφιών και την έκθεσή τους στο κοινό μία, ή περισσότερες φορές.

 

Λήξη Διαγωνισμού

 

Ως επίσημη λήξη υποβολής συμμετοχών και υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.

Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (jpg ή tif) θα παραδοθούν την τελευταία ημέρα του διαγωνισμού (Δευτέρα 7 Μαΐου 2018) στον χώρο συνάντησης των μελών της «ΕΦΟΔΟΥ» (Καπνολογικό Ινστιτούτο) στον δραμινό φωτογράφο Κώστα Βιδάκη.

Η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γίνει στις 21 Μαΐου 2018.