Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υλοποίησαν Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α’ βαθμού” την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στην Κομοτηνή.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Βασίλης Μαυρίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος και εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ στην εναρκτήρια της Ημερίδας ομιλία του, αφού παρουσίασε συνοπτικά τα εμβληματικά έργα που η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί, τόνισε το εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου, με έμφαση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο χαρακτήρισε ως «εμπροσθοβαρές ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, μετά από ωρίμανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσιμες υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της υπο-στελέχωσης και της ελλιπούς/μη έγκαιρης ενημέρωσης και στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει σε αυτούς τους τομείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) με τη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των Δήμων, με προτεραιότητα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους με ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία, (β) με τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιμετρητών, που τηρεί και (γ) με τον συνεχώς επικαιροποιημένο «Ηλεκτρονικό οδηγό χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Κλείνοντας την ομιλία του, είπε χαρακτηριστικά ότι «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική αναπτυξιακή πρόταση που θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, με προστιθέμενη αξία και βιωσιμότητα, με στόχους την ενδυνάμωση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή»

Στόχος της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Ειδικότερα:

-Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασαν ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ κ. Ιωάννης Φίρμπας, ο Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργος Ζερβός, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ της ΕΥΣΕΚΤ κ. Χρήστος Κύρκογλου, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ

ΠΑΜΘ κ. Βασίλης Πιτσινίγκος και ο κ. Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ

-Στις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος, ενώ για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε η κ. Βασιλική Φλέγγα, Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ