Σε ανακοίνωση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη, με τίτλο «Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός», η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (www.doxato.gr), αναφέρονται τα εξής:

Παρά το γεγονός ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μου είχα υποσχεθεί πως δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν και θα με ενδιαφέρει η διαχείριση των προβλημάτων του Δήμου από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, εν τούτοις σήμερα πρέπει να κάνω μια μικρή παρέκκλιση γιατί πολλές φορές ακούω κριτικές σχετικές με τα οικονομικά του Δήμου μας.

Σ’ ένα σύντομο ιστορικό πρέπει να πω ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την ανάληψη των καθηκόντων, μας παρέδωσε ένα πίνακα με χρέη του Δήμου μας ύψους 1.780.000 € περίπου και ένα δικαστικό φάκελο με εκκρεμότητες διεκδικήσεων ύψους περίπου 2.000.000 €. Στο αντίστοιχο διάστημα ο Δήμος μας παρουσιάζονταν τελείως αφερέγγυος τόσο προς τους προμηθευτές όσο και προς τα συνεργεία τα οποία αρνούνταν τη συνεργασία μαζί μας. Η αφερεγγυότητά μας σε σχέση με τους προμηθευτές εκδηλώθηκε με μεγάλο αριθμό αγωγών που καθημερινά έφθαναν στον Δήμο και αφορούσαν τη μη πληρωμή προμηθειών ή εκτελεσμένων έργων λόγω κυρίως του γεγονότος ότι οι εντολές που δίνονταν ήταν ως επί το πλείστον προφορικές.

Σήμερα με μία συντονισμένη προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Δήμου κατορθώσαμε να μην έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές πληρώνοντας τους πάντες εντός δύο μηνών (οι οφειλές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες σε τρεις μήνες). Επιπλέον σε κάθε πρόσκλησή μας για συνεργασία με τον Δήμο συμμετέχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών στις 31/12/2021 ανέρχονται περίπου στο ποσό του 1.000.000 €, κατορθώσαμε τόσο με την εκμετάλλευση του προγράμματος πληρωμής τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και με τις παρεμβάσεις της Νομικού μας Συμβούλου, να είμαστε σε ένα επίπεδο που αντιμετωπίζουμε τις όποιες δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς αρκετές από αυτές παρά την εκπροσώπησή μας στα Δικαστήρια τις χάνουμε λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Όπως γίνεται αντιληπτό διαχειριζόμαστε τα λειτουργικά μας έξοδα με επιτυχία και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αποθεματικό από το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που λόγω περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας γίνονται όλο και περισσότερες, έχοντας πάντα κατά νου την εκμετάλλευση χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως η πληρωμή τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων.

Την αφορμή για τη σύνταξη του συγκεκριμένου Δελτίου Τύπου μου την έδωσε η αγωγή που παρέλαβα στις 22/06/2022 και ενώ είχε ελαττωθεί αισθητά ο ρυθμός με τον οποίο λάμβανα αγωγές. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αγωγή ο μηνυτής διεκδικεί 18.034,81 €, διότι στις 11/05/2017, στις 10/06/2017, στις 25/07/2017, στις 07/08/2017, στις 05/09/2017, στις 12/09/2017, στις 17/10/2017, στις 29/06/2018, στις 13/07/2018 και στις 17/08/2018 υπήρξε προφορική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Δήμου για εκτέλεση των εργασιών και προμήθεια υλικών στον Δήμο και δεν πληρώθηκε.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς στις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου με στόχο να παραδώσουμε ένα Δήμο φερέγγυο, αξιόπιστο και ικανό να καλύπτει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις πραγματικές αιτίες που ενώ έχουμε ένα Δήμο νοικοκυρεμένο, δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μεγάλες δράσεις με ιδία δαπάνη οπότε και ρίξαμε το βάρος της προσπάθειάς μας στην εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την πραγματοποίηση έργων που με υπερβάλλοντα ζήλο εκπόνησε μελέτες η Τεχνική Υπηρεσία.

Όσον αφορά την καθημερινότητα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με δράσεις της και με ενίσχυση του στόλου του Δήμου προσπαθεί να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον πολίτη.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών που πρόσφατα συγκροτήθηκε και στελεχώθηκε πιστεύουμε ότι γρήγορα θα καλύψει το όποιο κενό υπήρχε σε παροχές Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Φυσικά όλα αυτά πραγματοποιούνται τόσο με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών όσο και με την άοκνο προσπάθεια των υπαλλήλων και εργαζόμενων του Δήμου.

Όλα τα αναφερόμενα στο Δελτίο Τύπου είναι στη διάθεση του όποιου ενδιαφερόμενου.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.

Θα πετύχουμε.

Να είμαστε χαρούμενοι.

 

Ο Δήμαρχος

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης