Δείτε τη δημοσίευση

Η πορεία των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (Κολυμβητήριο, Δημοτικό Στάδιο, «Δ. Κραχτίδης)

Μετά από σχετικά ερωτήματα στην προημερησίας διάταξης συζήτηση, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δείτε τη δημοσίευση