Ο Δήμος Δράμας παραλαμβάνει τη μελέτη του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας», η οποία αποτελεί δωρεά της εταιρείας RAYCAP. Σχετική απόφαση θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, καθώς το συγκεκριμένο θέμα περί της παραλαβής της μελέτης συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του σώματος.

Συγκεκριμένα, η μελέτη του έργου, η οποία ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περιλαμβάνει:

-Τοπογραφική μελέτη

-Αρχιτεκτονική μελέτη

-Στατική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου

Υπενθυμίζεται πως στις 20 Ιανουαρίου 2022, με ψήφιση τροπολογίας από τη Βουλή άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών στο Κολυμβητήριο της Δράμας, καθώς εγκρίθηκαν ειδικοί όροι δόμησης. Πλέον, μετά και την παραλαβή της μελέτης για τη νέα στέγη και το κτήριο των αποδυτηρίων, αποτελεί θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, οι οποίες αρχικά θα αφορούν την καθαίρεση της υφιστάμενης στέγης και εν συνεχεία το περιεχόμενο της μελέτης που αναμένεται να παραλάβει ο Δήμος Δράμας, την κατασκευή δηλαδή νέας στέγης και κτηρίου αποδυτηρίων,.

Εξάλλου, πριν από περίπου 1 χρόνο, στις 25 Φεβρουαρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας είχε αποδεχτεί τη δωρεά της δωρεά της εταιρείας RAYCAP και είχε εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών και μελετών «Καθαίρεση υφιστάμενης παλαιάς στέγης, κερκίδων και αποδυτηρίων & μελέτη κατασκευής νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας».

Ο προϋπολογισμός της δωρεάς ανερχόταν συνολικά στις 455.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων οι 300.000 ευρώ αφορούσαν την καθαίρεση της υφιστάμενης παλαιάς στέγης, κερκίδων και αποδυτηρίων και οι 155.000 ευρώ τη μελέτη νέας στέγης και κτηρίου αποδυτηρίων.