Δείτε τη δημοσίευση

Συνέχεια συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων για εκπαιδευτικά και εργασιακά ζητήματα

Στο πλαίσιο συναντήσεων με εκπαιδευτικούς φορείς για ζητήματα εκπαίδευσης, συνεχίστηκαν οι τηλεδιασκέψεις της
Δείτε τη δημοσίευση