ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

 

Επιστολής προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο με θέμα «Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα – Σύγχυση και προβληματισμός στις επιχειρήσεις μέλη μας» απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης. Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά, στους Βουλευτές του Ν. Δράμας, στην Διοικητική Επιτροπή ΚΕΕΕ και στα Επιμελητήρια της χώρας, έχει ως εξής:

Η εξόχως προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο, σχετικά με το ζήτημα των οργανισμών & εταιρειών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων είναι πλέον οριακή.

Ιδιαίτερα δε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ που ορθώς έγινε, η λειτουργία των δύο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων, ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, έχει προκαλέσει σύγχυση στους επαγγελματίες για το τι πρέπει να πληρώνουν και το τι αγοράζουν τελικά. Έχει επίσης προκληθεί σύγχυση στα μέλη μας, για το αν τελικά έχουν κάλυψη με την πληρωμή ή θα βρεθούν εκτεθειμένοι στις ορέξεις κάποιων που θα εμφανιστούν εκ των υστέρων να απαιτήσουν πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων.

Η σύγχυση και ο προβληματισμός εντείνονται επίσης, καθόσον κανείς δεν γνωρίζει προς το παρόν τουλάχιστον, επακριβώς ούτε τα αμοιβολόγια, ούτε και τους δικαιούχους εξαιτίας της προβληματικής νομοθεσίας που αφορά τόσο τα πνευματικά όσο και τα συγγενικά δικαιώματα. Τέλος η διαρκής απειλή που υφίστανται χιλιάδες επιχειρήσεις για την επιβολή εξοντωτικών προστίμων και ποινών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αντανακλά πλήρως το χάος και τα λάθη πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα.

Νομίζω κύριε Πρόεδρε

Ότι είναι η ώρα μετά από αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που προϋπήρχε, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα με στρεβλώσεις σε βάρος της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και των ίδιων των δικαιούχων δημιουργών και ερμηνευτών, να επαναφέρουμε την καθ όλα λογική πρόταση χιλιάδων μελών μας και των Επιμελητηρίων της χώρας, για έναν και μοναδικό οργανισμό διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, όπου οι τιμές θα είναι προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσωπευτικών μερών που εμπλέκονται. Σε κάθε περίπτωση το σημερινό προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει.

Παρακαλώ η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να προβεί στις ανάλογες ενέργειες σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση που προανέφερα.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας