ΑΡΘΡΟ

της Βασιλικής Γ. Χατζοπούλου

Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA»

 

 

Α. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της διαδικασίας της διαμεσολάβησης είναι ο κερδισμένος χρόνος. Η αναμονή για την εκδίκαση της αγωγής και την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι δικαστικές αναβολές και η εκδίκαση ενδίκων μέσων είναι θέματα, που δεν απασχολούν τα μέρη στην περίπτωση της διαμεσολάβησης. Με τον νέο αυτόν θεσμό μια διαφορά, αστική ή εμπορική, με όλες τις προεκτάσεις της μπορεί να επιλυθεί μέσα σε μια μόνον ημέρα ή λίγες ώρες.

 

Β. ΑΠΟΡΡΗΤΟ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένου και του διαμεσολαβητή, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εγγράφως, να τηρήσουν το απόρρητο των πληροφοριών, που θα προκύψουν από τη διαμεσολάβηση ή σε σχέση μ’ αυτήν. Ο τρόπος αυτός διασφαλίζει τη φήμη μιας πολυεθνικής επιχείρησης, αλλά και τη φήμη ενός τοπικού μικρομεσαίου επιχειρηματία. Ιδιαίτερα, στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, τα οφέλη είναι ανεκτίμητα, αφού διαφυλάσσεται το δικαίωμα της προστασίας της προσωπικότητας των συζύγων, αλλά κυρίως των παιδιών, κάτι το οποίο δεν μπορεί να διασφαλιστεί στις δικαστικές αίθουσες.

 

Γ. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 

Η διαμεσολάβηση έχει το πλεονέκτημα της ελαστικότητας. Ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής της καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας όλων των συμμετεχόντων. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η ιδιωτική αυτονομία των μερών. Τα μέρη προσέρχονται εκούσια στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση και ποινή.

 

Δ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες. Το κόστος της αποτελεί μέρος της συμφωνίας των μερών και σε κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένο και εύλογο.

 

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 

Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από πρόσωπο της κοινής τους επιλογής. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τα μέρη με τις κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές να συνειδητοποιήσουν τα συμφέροντά τους, να αναδείξουν κοινές αποδεκτές λύσεις, επιλέγοντας αυτήν, που αντιπροσωπεύει και εκφράζει τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους με τον καταλληλότερο τρόπο.

Σκοπός της σύγχρονης αυτής διαδικασίας δεν είναι να αντικαταστήσει τον θεσμό των Δικαστηρίων, ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατίας, αλλά να τον συμπληρώσει. Με σεβασμό στις δικαστηριακές πρακτικές και σε όλους τους φορείς της Δικαιοσύνης, προσφέρει στα μέρη τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν την επίλυση της διαφοράς τους και να επιτύχουν μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.