ΑΡΘΡΟ

Του Γ.Κ. Χατζόπουλου

τ. Λυκειάρχη

 

Σε άρθρο μου, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες σ’ αυτές τις στήλες με τίτλο «Τα οφέλη από τις ανασκαφές Ι», ανέφερα επιγραμματικά αυτά τα οφέλη. Σήμερα θα τα παρουσιάσω αναλυτικά. Και είναι ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Α. Ιστορικά: Χωρίς αμφισβήτηση τα ευρήματα των ανασκαφικών ερευνών θεωρούνται από τους πλέον αψευδείς, αξιόπιστους και αταλάντευτους μάρτυρες της γνήσιας ψυχοσύνθεσης και ταυτότητας ενός λαού, αφού αποτυπώνουν στο διηνεκές την ταυτότητα του λαού, τον θωρακίζουν και δεν επιτρέπουν την αμφισβήτησή του από όλους εκείνους, οι οποίοι επιχειρούν πλαστογραφώντας και παραχαράσσοντας τα γνήσια ιστορικά στοιχεία να επιτύχουν την αφομοίωση και τον αφανισμό του.

Είναι κοινά γνωστό ότι κάθε επιδρομέας, προκειμένου να καταστήσει σίγουρη και διαρκή την επιβουλή του σε ένα λαό, τον οποίο κατακτά, επιχειρεί την καταστροφή των μνημείων του και αντάμα με το ξεθώριασμα της γλώσσας του και της θρησκείας του, να αποδομήσει την ταυτότητά του.

Ασφαλώς μια τέτοια συμπεριφορά δίνει ολόγλυφα το μέτρο της πολιτιστικής του ποιότητας, κερδίζει όμως, χωρίς αμφιβολία, την απαξίωσή του από τους άλλους πολιτισμένους λαούς, κάτι βέβαια, που τον αφήνει παντελώς αδιάφορο, αφού τα κίνητρά του αποτελούν αδιάψευστες μαρτυρίες της βαρβαρότητάς του. Στόχος του σχεδόν μοναδικός είναι να επιτευχθεί ο ιμπεριαλιστικός του σκοπός.

Γι’ αυτό λοιπόν και οι σώφρονες λαοί, που ενδιαφέρονται για την αξεθώριαστη ταυτότητά τους, είναι όχι μόνο να την αναδείξουν, αλλά και να αγωνιστούν, ώστε να διατηρήσουν τα ιστορικά τους στοιχεία τα οποία φθέγγονται την ύπαρξή τους.

Β. Πολιτιστικά: Χωρίς αμφισβήτηση στη σύνθεση της ταυτότητας ενός λαού συμβάλλουν όλα εκείνα τα δημιουργήματα του νου και των χεριών του, τα οποία εκφράζουν την καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου των ανθρώπων, που έρχονται σε επαφή μαζί τους, διευρύνουν τη σκέψη τους, περιορίζουν τις αδυναμίες και τα πάθη, ακονίζουν το μυαλό τους και τους βοηθούν να προχωρήσουν στη βελτίωση των συνθηκών, οι οποίες διευκολύνουν την ομαλοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων.

Γ. Κοινωνικά: Η ανάδειξη του νου και των χεριών ενός λαού εύγλωττα ελκύει τους άλλους λαούς, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για επίσκεψη στους χώρους της δημιουργίας τους με σκοπό να τα απολαύσουν, να γίνουν κάτοχοι ευγενών συναισθημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στην προσέγγιση των ψυχών, στη θεμελίωση του υψηλού συναισθήματος της φιλίας, της ειρηνικής συμβίωσης, της αλληλοσυμπαράστασης και της αλληλοβοήθειας.

Είναι αποδεδειγμένο ότι όσο πιο κοντά έρχονται οι λαοί, τόσο αμβλύνονται τα πάθη, καθίσταται αρραγής η προσέγγιση και απομακρύνονται οι οδυνηρές συγκρούσεις, αποτέλεσμα των οποίων είναι η έξαρση των παθών, η ανάλγητη συμπεριφορά, η πυράκτωση του μίσους και η βάρβαρη δράση.

Δ. Οικονομικά: Αναμφίβολα η δημιουργία πυλώνων οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί το βάθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η επισήμανση, καταγραφή, ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας ενός λαού. Είναι εύλογο λοιπόν να επιδιώκει ένας λαός τη δημιουργία Φορέων, οι οποίοι θα αναδείξουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. και ανάμεσα στους Φορείς αυτούς κυρίαρχη θέση κατέχουν όσοι διενεργούν ανασκαφικές έρευνες. Άλλα για να συντελεστούν αυτές, απαιτούντα θέσεις εργασίας, οι οποίες θα κινήσουν σταθερά την ατμομηχανή της οικονομίας. Και οι θέσεις αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της παιδείας των ανθρώπων, οι οποίοι θα ενταχθούν στην επισήμανση, την ανάδειξη και την προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού. Στην ανάδειξη αυτή θα ενταχθούν εργατικό δυναμικό, επόπτες αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές, μουσειολόγοι, διάφοροι τεχνίτες κ.α.

Εύλογο είναι ότι η ορθή έκθεση όλων των ευρημάτων θα συμβάλει στην ενίσχυση του ποιοτικού και προσοδοφόρου τουρισμού, ο οποίος, ως γνωστό, αποτελεί για τον τόπο μας σημαντική προσπάθεια δόμησης πυλώνα, ο οποίος θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία μας. Άλλωστε θα είναι ένας αξιόλογος πυλώνας, ο οποίος δε θα υποβαθμίζει το περιβάλλον. Αντίθετα τα το προστατεύει και τα το αναδεικνύει ανάγοντάς το σε στόχο μίμησης δημιουργικής.

Εξέθεσα σε αδρές γραμμές τα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη διενέργεια ανασκαφικών ερευνών. Ευελπιστώ ότι η έκθεση αυτή θα τύχει της δέουσας προσοχής από τους Φορείς εκείνους, που μεριμνούν για την τύχη του τόπου μας.