ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

  • «Αδιαμφισβήτητα τεκμηριώνεται η ανταπόκριση της 4ης Υ.Πε. και του Υπουργείου στα αιτήματά μας για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας»

 

Σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Λιάτση, με αφορμή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων, αναφέρονται τα εξής:

Στην πρόταση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για την τροποποίηση του Οργανισμού, έχει ήδη συμπεριληφθεί:

-Η επανασύσταση της Β’ Παθολογικής Κλινικής.

-Η δημιουργία Μονάδας Χημειοθεραπείας με πέντε (5) κλίνες βραχείας Νοσηλείας.

-Η δημιουργία Οφθαλμολογικού Τμήματος.

-Η Δημιουργία Τμήματος ΩΡΛ.

Η Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας έχει τρεις (3) οργανικές κλίνες και οι ανεπτυγμένες είναι τέσσερις (4). Την 06-03-2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου κεντρικού σταθμού με 7 monitors, τα οποία προμηθευτήκαμε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Πριν από λίγες ημέρες, προσλήφθηκαν δύο (2) γιατροί για το εν λόγω Τμήμα και αναμένεται η πρόσληψη ακόμη τριών (3) ιατρών (έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό). Έχει γίνει αίτημα για τη στελέχωσή της και με νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να αναπτυχθούν και οι εφτά (7) πλήρως εξοπλισμένες κλίνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Στελεχώνεται και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με μόνιμο αλλά και επικουρικό προσωπικό.

Από το 2016 έως σήμερα έγιναν οι κάτωθι προσλήψεις:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)

ΕΤΟΣ – 2016 – 2017 – 2018 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ – 2 – 5 – 5- 5Κ/2015-7Κ/2015 -Ν.2643/98

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ – 0 – 0 – 4 (και 2 σε αναμονή) – 7Κ/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – 16 (εκ των οποίων οι 4 έκαναν χρήση εντοπιότητας και μετατάχθηκαν σε άλλα Νοσοκομεία) – 5 (εκ των οποίων οι 4 έκαναν χρήση εντοπιότητας και μετατάχθηκαν σε άλλα Νοσοκομεία) – 0 – 1ΕΓ/2016

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – 1 – 1- 0 – 5Κ/2015

ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – 1 – 0 – 0 – 5Κ/2015

ΣΥΝΟΛΟ – 16 – 7 – 11

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΤΟΣ – 2016 – 2017 – 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – 0 – 23 – 23

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ – 0 – 4- 0

ΙΔΟΧ (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη) – 0 – 49 – 0 θα προσληφθούν 5 άτομα (ΣΟΧ 1/2018)

ΣΥΝΟΛΟ 0 – 76 – 28

Από το 2015 έχουν προσληφθεί δεκατρείς (13) μόνιμοι ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νευρολογίας

-Τρεις (3) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με μετεκπαίδευση στην Παιδοακτινολογία

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Παθολογίας

-Δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας για τη Μ.Ε.Θ.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό ακόμη:

-Τρεις (3) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Θ.

Επίσης τον Μάρτιο του 2018 προκηρύχθηκαν άλλες οχτώ (8) μόνιμες θέσεις και είναι στο στάδιο της κρίσης (Προκήρυξη 4156/28-03-2018, ΑΔΑ: 6ΥΣΗ4690ΒΡ-ΩΔΡ), οι οποίες αφορούν την πρόσληψη:

-Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογίας

-Δύο (2) ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας

-Πέντε (5) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω προσλήψεων θα γίνει εντός του 2018. Κινούμαστε με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

Εκτός από το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, το Νοσοκομείο στελεχώθηκε και με επικουρικό. Συγκεκριμένα, από το 2016 μέχρι και σήμερα, προσλήφθηκαν με τριετή θητεία δεκατέσσερις (14) επικουρικοί ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Παθολογίας εκ των οποίων η μία αποχώρησε επειδή κατέλαβε μόνιμη θέση σε άλλο Νοσοκομείο.

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, ο οποίος παραιτήθηκε στις 17-03-2018 και έγινε αίτημα για την αντικατάστασή του. Αναμένεται ο διορισμός του εντός του Ιουνίου.

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Χειρουργικής

Επίσης το 2017 υπήρχαν ακόμη δύο εγκεκριμένες θέσεις για την πρόσληψη επικουρικών, ενός Παθολόγου και ενός Αναισθησιολόγου αλλά δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος.

Η Διοίκηση στις 17-10-2017 υπέβαλε αίτημα στην 4η Υ.Πε. και στο Υπουργείο για την προκήρυξη των κάτωθι κενών οργανικών θέσεων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 1

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2

ΤΕ Πληροφορικής 1

ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού 1

ΠΕ Διαιτολόγων 1

ΤΕ Διατροφής- Διαιτολογίας 1

ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων 1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

ΔΕ Θερμαστών 1

ΔΕ Ψυκτικών 1

ΔΕ Υδραυλικών 1

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 5

ΥΕ Εργατών 2

Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως το Νοσοκομείο Δράμας και μάλιστα με ειδικότητες που σήμερα δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο και έχει προταθεί η σύσταση των θέσεων αυτών στην πρόταση του Οργανισμού. (ειδικότητες: Κυτταρολογίας, Αιματολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Παθολογικής Ογκολογίας)

Έτσι, με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αδιαμφισβήτητα τεκμηριώνεται η ανταπόκριση της 4ης Υ.Πε. και του Υπουργείου στα αιτήματά μας για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας, δημιουργώντας συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια μας ξεκίνησε σε μία εποχή που η βαθειά οικονομική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές των πολιτών. Σε μία εποχή που η εξασφάλιση της σταθερότητας, της προστασίας του πολίτη και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας επιβάλλεται να είναι βασικό στοιχείο των στρατηγικών και των δράσεων που επιλέγονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ