ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜέΡΑ 25 Σ. ΣΑΚΟΡΑΦΑ

 

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, με θέμα «Συνθήκες λειτουργίας λατομείων Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης. Εργατικά ατυχήματα και απουσία ελέγχων», κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του ΜέΡΑ 25 κ. Σοφία Σακοράφα. Η ερώτηση της κ. Σακοράφα ήρθη ως συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής στο Νομό Δράμας και της ενημέρωσης που έλαβε για το θέμα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο Δράμας.

Αναλυτικά στην ερώτηση της κ. Σακοράφα αναφέρονται τα εξής:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υπάρχουν πέντε (5) ενεργά λατομικά κέντρα μαρμάρου, όπου λειτουργούν περισσότερα από 135 λατομεία (200 άδειες εκμετάλλευσης) καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών της χώρας σε ποσότητα και αξία (άνω του 90%), ενώ οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιφέρειας στον κλάδο εκτιμώνται σε 3.000-4.000 άτομα.

Η εντατικοποίηση της εργασίας στο κλάδο μαρμάρου έχει επιφέρει κατάργηση του πενθημέρου, με εργασία τα Σάββατα και, σε πολλές περιπτώσεις και τις Κυριακές, όπως και καθημερινή υπερωριακή απασχόληση. Κατά συνέπεια, οι εργάτες στα λατομεία Μαρμάρου υφίστανται τρομερή προσθετική κόπωση, χωρίς δυνατότητα ανάπαυσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι συμβαίνουν πολλά σοβαρά εργατικά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα. Τελευταίο περιστατικό, μόλις στις 4/9/2019, στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης, όπου έχασε τη ζωή του 25χρονος εργάτης, που καταπλακώθηκε από ογκόλιθο μαρμάρου.

Υπάρχουν βάσιμες καταγγελίες των εργαζομένων ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας είναι υποστελεχωμένο, γεγονός που δεν επιτρέπει την κανονική διενέργεια ελέγχων. Εκκρεμούν οι προσλήψεις για δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ανάλογη υποστελέχωση υπάρχει και γενικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνονται έλεγχοι και αυτοψίες στο χώρο παραγωγής των μεταλλείων, όπου δεν υπάρχει αρμοδιότητα ελέγχου από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

Υπάρχει προφανώς ανάγκη να ιδρυθεί στη Δράμα Παράρτημα του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, ώστε να επεμβαίνει στους λατομικούς χώρους, τους οποίους δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, τη διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος και την εξάλειψη της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής εξορυκτικής δραστηριότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει νομοθετικά να δοθεί η δυνατότητα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να επεμβαίνει και να ελέγχει τους λατομικούς χώρους, ως προς τους οποίους σήμερα δεν έχει αρμοδιότητα.

Επειδή η έλλειψη ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα την ανέλεγκτη επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα λατομεία.

Επειδή υπάρχει σοβαρό ζήτημα όσον αφορά στην υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων στις Λατομικές Επιχειρήσεις Μαρμάρου του Βιομηχανικού Πάρκου Προσοτσάνης και αλλού, στην ίδια περιοχή.

Επειδή καθίσταται αναγκαίο να αποδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα μέσα, το προσωπικό και η δυνατότητα που να εξασφαλίζουν το απρόσκοπτο των ελέγχων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Με ποια συγκεκριμένα μέτρα και άμεσες παρεμβάσεις προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απουσίας ελέγχων στη λειτουργία των λατομείων της συγκεκριμένης περιοχής, για τη στοιχειώδη εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων;