ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου συγκλήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας όπως προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 22-03-2017. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Παπαστεργίου Παρασκευή (Βούλα).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δασκάλου Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ

Παγκαλίδης Τριαντάφυλλος

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοσμίδης Μιχαήλ

ΜΕΛΗ

Ερμείδης Χρήστος

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μωϋσίδου Ηλιανή

Αμαραντίδης Απόστολος

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ