ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στις 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος. Το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το εξής:

Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017