ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, στις 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης (10η τακτική συνεδρίαση για το 2017) με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση της 9ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου, οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ Τρίμηνο οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της «29ης Σεπτεμβρίου 1941» και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών.
 4. Έγκριση ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 5. Τροποποίηση –συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 101/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Απασχόληση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας στο Δήμο Προσοτσάνης σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» όσο αφορά την έγκριση απασχόλησης με πρακτική άσκηση και των αποφοίτων ΕΠΑΛ (Μεταλυκειακό έτος).
 6. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης».
 7. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης».
 8. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους σε επιτροπές παραλαβής των παρακάτω έργων :

– Αποπεράτωση λειτουργίας νέου δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σιταγρών.

– Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Κ. Χαριτωμένης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων Απορροής Ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου».