ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.

3756/2009 και το άρθρο 62 του Ν.4483/2017 και ισχύει, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην Περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος 0,5 % & 5% στα ακαθάριστα έσοδα των:

Α) Σε κάθε είδους ,μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα.

Β) Ζυθοπωλεία και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας.

Γ) Καντινών.

Δ) Προκειμένου για νυκτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το παραπάνω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται, να το καταβάλλει στο οικείο Δημοτικό Ταμείο υπέρ του Δήμου.

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι επαγγελματίες, που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από το τέλος ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017, να προσκομίσουν έως 15/09/2017 αντίγραφα των δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και την δήλωση απόδοσης του τέλους, στο αρμόδιο γραφείο εσόδων (106) του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου. Επίσης, ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας στις οφειλές θα υπολογίζονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις.