ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Από την 4η Υγειονομική Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων σε επίπεδο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Π.Φ.Υ και έχοντας ως στόχο την συντονισμένη επανεκκίνηση των δράσεων και δραστηριοτήτων στις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας, αποφασίζουμε τα εξής:

Για το σύνολο των Κέντρων Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, των Περιφερειακών ιατρείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ

-Συνεχής προστασία με τα μέσα ατομικού εξοπλισμού για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

-Σε όλες τις περιπτώσεις και ανάλογα των διαθέσιμων τ.μ στον χώρο στέγασης της Μονάδας Υγείας, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποφυγή συνωστισμού και δεν επιτρέπεται η παρουσία εντός του χώρου αναμονής πέρα των συνιστομένων κανόνων με υποχρεωτική απόσταση 1.5-2 μέτρα ανά πολίτη ή ασθενή.

-Η παρουσία συνοδών απαγορεύεται εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων που χρειάζονται υποστηρικτική παρουσία.

-Απαγορεύεται η προσέλευση ιατρικών επισκεπτών

-Σε όλες τις περιπτώσεις η παρουσία πολιτών ή ασθενών σε Μονάδες Υγείας, προϋποθέτει αυστηρή σύσταση και εφαρμογή για χρήσης μάσκας (υφασμάτινης ή άλλης) την οποία φέρουν οι ίδιοι.

-Διατήρηση της εξ αποστάσεως διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων στις περιπτώσεις που δύναται, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες

-Διατήρηση της άυλης συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που δύναται, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες

-Αξιολόγηση και τακτική παρακολούθηση εξ αποστάσεως πιθανών κρουσμάτων covid-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας (οδηγίες του ΕΟΔΥ)

-Εφαρμογή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και φροντίδας κατ’ οίκον που δεν σχετίζονται με συμπτωματολογία πιθανού κρούσματος covid-19

Διατήρηση της ενίσχυσης συνεργασιών με το «Βοήθεια στο σπίτι»

Συνεχής εφαρμογή των οδηγιών ως προς την προφύλαξη για COVID-19 στα Κ.Υ και Π.Π.Ι:

-Χρήση αποκλειστικά μίας εισόδου πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας

-Ειδικός ανεξάρτητος χώρος στην είσοδο με τήρηση Διαλογής σε πιθανά ή όχι, κρούσματα COVID.

-Διατήρηση ενός χώρου «απομόνωσης» στη περίπτωση ύποπτου κρούσματος που χρήζει παραπομπής στο νοσοκομείο.

Εφαρμογή οδηγιών ως προς την προφύλαξη για COVID-19 στα Π.Ι:

-Επαναλειτουργία όλων των Περιφερειακών Ιατρείων ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κ.Υ

-Καθημερινή λειτουργία αποκλειστικά και μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού σ’ότι αφορά την προσέλευση πολιτών ή ασθενών. Εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά.

-Περιστατικά ως ύποπτα για COVID-19, παραπέμπονται άμεσα στο οικείο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο ή σε κατ’ οίκον παρακολούθηση, ανάλογα της βαρύτητας των συμπτωμάτων

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ισχύει από την Δευτέρα 04/05/2020

Σε κάθε περίπτωση και παρακολουθώντας την πορεία της νόσου από covid-19, δύναται οι παραπάνω οδηγίες να αναθεωρηθούν καθολικά ή σε επιμέρους μονάδες υγείας της ΠΦΥ. Καλούνται όλοι οι Συντονιστές ή Αναπληρωτές Συντονιστές των Κέντρων Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ, ως προς την ενημέρωση του συνολικού προσωπικού ευθύνης τους και την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.