ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν οδηγιών των αρμοδίων υπηρεσιών και της με αριθμ. 226/13426/6-11-2020 Απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης, ο Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους θα συνεχίσει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του από 7-11-2020 έως και 18-11-2020 .