Σε ανακοίνωση του Δήμου Παρανεστίου αναφέρονται τα εξής:

Συνεχίζουμε την μετατροπή του Δήμου Παρανεστίου σε «Πράσινο» Δήμο!

Ξεκινήσαμε πιλοτικά την τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών συστημάτων, εκ πρώτης με τον οδοφωτισμό στην Πτελέα, στην επόμενη φάση πλατειών, μνημείων, αξιοθέατων κ.α.

Μετάβαση σε νέες τεχνολογίες δημιουργία ενός «Πράσινου» Δήμου, με στόχο την οικονομία, το περιβάλλον, την καλύτερη κοινωνική ζωή!