Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση εργασίας του Προέδρου της ΔΙΑΑΜΑΘ κ. Εμμανουήλ Τσέπελη με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Εμμανουήλ Γραφάκο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επείγοντα θέματα του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.) καθώς και η πορεία υλοποίησης των έργων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Α.Μ.Θ., για τα οποία με την καταλυτική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα δρομολογήθηκε άμεσα η επίλυσή τους.

Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε η θετική δυναμική που υπάρχει στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι από τις λίγες Περιφέρειες στις οποίες, χάρη στις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του ΦΟΔΣΑ, εξασφαλίστηκε η προεπεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων πριν την υγειονομική τους ταφή και αναπτύσσεται συνεχώς η ανακύκλωση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.