Συνάντηση εργασίας μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της ΕΥΔ στην Κομοτηνή.

Με δεδομένο ότι η διαχείριση των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER έχει εκχωρηθεί στις ΕΥΔ των ΕΠ των Περιφερειών της χώρας, απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού συνεργασίας και άμεσης διεκπεραίωσης ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών και της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Της συνάντησης προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των εταιρειών στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥΔ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, υπηρεσιακοί της παράγοντες και διευθυντές και στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιρειών. Τα ειδικότερα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν:

  1. Η εξέχουσα σημασία των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER στην τόνωση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία δημόσιων υποδομών στην ΠΑΜΘ.
  2. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ολοκλήρωση των θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου θα υλοποιηθούν τα Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER της Περιφέρειας και ειδικότερα βάσει του οποίου θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικές, δημόσιες επενδύσεις και τα έργα συνεργασίας.
  3. Η άμεση επικέντρωση στην προσπάθεια ενεργοποίησης του Υπομέτρου 19.4 (Τεχνική Στήριξη των εταιρειών για τη λειτουργία τους), η οποία -ακολούθως- θα εκκινήσει τις διαδικασίες των προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, περίπου ένα (1) έτος μετά την έγκριση των Τοπικών τους Προγραμμάτων από την ΕΥΔ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχουν ακόμη εισπράξει την προκαταβολή που δικαιούνται βάσει του θεσμικού πλαισίου με αποτέλεσμα να έχουν περιέλθει σε οικονομική ασφυξία.

Συμφωνήθηκε να υπάρχει διαρκής ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών και της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόδοσης των προκαταβολών στις Αναπτυξιακές Εταιρείες της ΠΑΜΘ.

Επισημαίνεται ότι ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ κος Βασίλης Πιτσινίγκος τόνισε την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών και της υπηρεσίας της οποίας προΐσταται. Από τη μεριά τους οι εκπρόσωποι των εταιρειών της περιφέρειας εξέφρασαν την κοινή και ισχυρή πεποίθηση ότι η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ είναι ο πλέον αποτελεσματικός αναπτυξιακός μηχανισμός που θα βοηθήσει καθοριστικά στην υλοποίηση των Τοπικών τους Προγραμμάτων.

Ακολούθησε συζήτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ροδόπης με τη συμμετοχή των Διευθυντών και στελεχών των Αναπτυξιακών Εταιρειών (βλ. φωτογραφία). Πέραν του σχεδιασμού για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του Άξονα 3 και του Άξονα 4 τα οποία μεταφέρθηκαν σαν συνεχιζόμενα έργα στο ΠΑΑ 2014-2020 και των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος CLLD LEADER σημαντικός χρόνος αναλώθηκε στη εξέταση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας ΑΜΘ αλλά και όλης της χώρας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι απλήρωτοι για πολλούς μήνες.

Σημειώνεται ότι το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Νομού Δράμας θα χρηματοδοτήσει ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της ποιότητας ζωής, του πολιτισμού, κλπ. Η περιοχή παρέμβασής του εκτείνεται σε όλο το Νομό Δράμας πλην του αστικού συγκροτήματος, δηλαδή την πόλη της Δράμας. Η Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί κατ’ αρχήν για υλοποίηση έργων ανέρχεται σε 4.875.000 Ευρώ.

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.