ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ

 

«Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» στο Δήμο Δράμας είναι η δικηγόρος κ. Ειρήνη Μπακοπούλου, μετά από τη σχετική διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. Όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη» λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5 ) των παρόντων μελών του και η θητεία του, ακολουθεί την θητεία των δημοτικών Αρχών.

Κατά τη διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας έγινε γνωστό πως οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση είναι 4. Συγκεκριμένα υποψηφιότητα κατέθεσαν οι (αλφαβητικά): Αθανάσιος Κάππας (πολιτικός μηχανικός – ελεύθερος επαγγελματίας), Κώστας Κόντος (δικηγόρος), Ειρήνη Μπακοπούλου (δικηγόρος) και Πέτρος Τσολιάς (ελεύθερος επαγγελματίας).

Κατά τη συζήτηση του θέματος οι παρατάξεις «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» (διαθέτει 2 Δημοτικούς Συμβούλους) και «Λαϊκή Συσπείρωση» (διαθέτει 1 Δημοτικό Σύμβουλο) έκαναν γνωστό πως θα αποχωρήσουν από τη διαδικασία εκλογής, εκφράζοντας τις διαφωνίες τους με την ύπαρξη του συγκεκριμένου θεσμού. Έτσι, στη ψηφοφορία που ακολούθησε συμμετείχαν 30 Δημοτικοί Σύμβουλοι και η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 για εκλογή Συμπαραστάτη διαμορφώθηκε στις 18 ψήφους. Μετά την πρώτη μυστική ψηφοφορία, η κ. Μπακοπούλου έλαβε 17 ψήφους, ο κ. Κόντος 13 και οι άλλοι δύο υποψήφιοι δεν έλαβαν ψήφο.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ακολούθησε συζήτηση για το αν θα γίνει επαναληπτική ψηφοφορία στην ίδια συνεδρίαση ή αν το σώμα θα κληθεί να επιχειρήσει να εκλέξει Συμπαραστάτη σε επόμενη συνεδρίαση. Τελικά, αποφασίστηκε η άμεση διεξαγωγή και νέας ψηφοφορίας. Στην δεύτερη ψηφοφορία η κ. Μπακοπούλου έλαβε 18 ψήφους και ο κ. Κόντος 12 κι έτσι στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εκλέχθηκε η κ. Μπακοπούλου, καθώς η υποψηφιότητά της συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 επί των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κ. Μπακοπούλου, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά της στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε πως εδώ και 20 χρόνια είναι μάχιμη δικηγόρος, ενώ τα τελευταία 12 χρόνια ασχολείται με υποθέσεις αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. «Έχω τις γνώσεις και τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Συμπαραστάτη» σημείωσε η κ. Μπακοπούλου, προσθέτοντας ότι έχει εμπειρία και στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Η κ. Μπακοπούλου κάλεσε το σώμα μέσα από μια διαπαραταξιακή ενότητα να εκλέξει Συμπαραστάτη, να μην επιτρέψει αυτός ο θεσμός να μην λειτουργήσει την επόμενη τετραετία και να μην στερήσει από τους δημότες του Δήμου Δράμας να προσφεύγουν στο Συμπαραστάτη, έχοντας δωρεάν αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν σε σχέση με το Δήμο Δράμας.

Σε δήλωσή της, μετά την εκλογή της στη θέση του Συμπαραστάτη και της Επιχείρησης η κ. Μπακοπούλου ανέφερε: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων που τίμησαν με την ψήφο τους την υποψηφιότητά μου και με εξέλεξαν στη θέση του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” στο Δήμο Δράμας, ευχαριστώ επίσης και όσους δεν με ψήφισαν.

Εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι με τη βοήθεια όλων σας, ο δημοκρατικός αυτός θεσμός θα συνεχίσει να επιτελεί άριστα το έργο του που είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των Δημοτών και των Επιχειρήσεων από πιθανά φαινόμενα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους συνυποψηφίους μου για το ήθος και τη στάση τους σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Στη διάθεση όλων σας και πάλι σας ευχαριστώ».

Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός του «Συμπαράσταση του Δημότη και της Επιχείρησης» εισήλθε στην αυτοδιοίκηση με τον «Καλλικράτη» το 2011. Κατά την πρώτη θητεία εφαρμογής του θεσμού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας το 2011 δεν εξέλεξε Συμπαραστάτη, ενώ την περίοδο 2014-2019 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δράμας ήταν ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Μουτρουπίδης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του Δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.