ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Την Πέμπτη 10/12/2020 διεξήχθη διαδικτυακά η 7η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κύριος Αλέξης Πολίτης, μέλος της εν λόγω Επιτροπής, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούσαν τα εξής:

-Οικονομικός απολογισμός του έτους 2020 για τους 5 άξονες του προγράμματος.

-Εξέλιξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2021-2027».

-Η αναθεώρηση του τρέχοντος προγράμματος με μεταφορά πόρων από τους άξονες 4 και 5 στον 2ο άξονα, με σκοπό την κάλυψη των υπερδεσμεύσεων, οι οποίες προέκυψαν λόγω της υλοποίησης.

-Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπογραφούν και οι συμβάσεις επιχορήγησης.

 

Δρ. Αλέξης Κ. Πολίτης

Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΑΜΘ

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ

Μέλος ΔΣ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΑΜΘ