Περισσότερα χρήματα στο χέρι θα πάρουν με το μηνιάτικο του Ιανουαρίου οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα: Και δεν είναι μόνο οι έμμεσες αυξήσεις αποδοχών από το «ψαλίδι» στις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και η προσωρινή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που θα φέρει «διπλές αυξήσεις» σε όσους έχουν «καθαρό» μηνιαίο μισθό πάνω από 858 ευρώ.

«Φουσκωμένες» ακόμη και κατά 10% τον μήνα θα δουν τις αποδοχές τους στο τέλος Ιανουαρίου οι ιδιωτικοί υπάλληλοι: Η περιβόητη εισφορά αλληλεγγύης «παγώνει» για το 2021 και οι σχετικές κρατήσεις μηδενίζονται. Έτσι, τα χρήματα αυτά, που ξεκινούσαν από 1,07 ευρώ και ξεπερνούσαν και τα 306 ευρώ μηνιαίως, αντί να τα παρακρατά η εφορία, θα πηγαίνουν πια απευθείας στην τσέπη του κάθε μισθωτού. Εδώ πρέπει να γίνει καθαρό ότι οι συγκεκριμένες έμμεσες αυξήσεις μισθών -λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης- αφορούν σε όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και είναι επιπλέον των αυξήσεων «δια της πλαγίας» που θα προκύψουν από την ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%.

 

Πόσα κερδίζουν οι μισθωτοί από την εισφορά αλληλεγγύης
Η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης «πιάνει» ολόκληρο το 2021 -με άλλα λόγια «μηδενίζεται» η σχετική παρακράτηση για ολόκληρη την νέα χρονιά – και αφορά μόνο στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα: Διευκρινίζεται επίσης ότι «κερδισμένοι» από αυτή την εξέλιξη θα είναι όσοι παίρνουν πάνω από 858 ευρώ «καθαρά» χρήματα στο χέρι. Χαμηλότερες από αυτό το επίπεδο αποδοχές ήταν έτσι και αλλιώς «γυμνές» από κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης, οι κρατήσεις δηλαδή ήταν μηδενικές.
Για να δούμε όμως πόσο περισσότερα χρήματα θα πάρει κάθε εργαζόμενος ανάλογα με τον μισθό του:

 

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1.070 € η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης είναι η ελάχιστη και διαμορφώνεται στο 1,07 €/μήνα: Αυτό το μικρό ποσό θα πηγαίνει πια στην τσέπη του εργαζόμενου.

· Μεικτές αποδοχές των 1.630 €, έχουν σήμερα παρακράτηση 11,5 € τον μήνα, άρα και αντίστοιχη μηναία αύξηση από τη νέα χρονιά.

· Μεικτός μισθός 1.980 €, πληρώνει κάθε μήνα 24,94 € για την εισφορά αλληλεγγύης. Μετά την προσωρινή κατάργησή της το ποσό αυτό θα μεταφραστεί πια σε έμμεση αύξηση αποδοχών.

· Μεικτές αποδοχές 2.330 €, η μηνιαία αύξηση θα είναι 39,79 € όσο είναι σήμερα η εισφορά αλληλεγγύης.

· Μεικτός μισθός 2.820 €, πληρώνει κάθε μήνα 64,22 € για την εισφορά αλληλεγγύης. Μετά την κατάργησή της το ποσό αυτό θα μεταφραστεί πια σε έμμεση αύξηση.

· Μεικτές αποδοχές των 3.180€, έχουν σήμερα παρακράτηση 84,05 € τον μήνα, άρα και αντίστοιχη μηναία αύξηση από τη νέα χρονιά.

· Για μεικτό μισθό της τάξεως των 3.590 € η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται στα 108,43 €/μήνα: Αυτό το ποσό θα πηγαίνει πια στην τσέπη του εργαζόμενου.

 

Και όσο αυξάνει ο μισθός τόσο ανεβαίνει και η εισφορά αλληλεγγύης: Είναι ενδεικτικό ότι σε μεικτές αποδοχές 6.500 € η εισφορά διαμορφώνεται στα 306,15 €/μήνα.
Προσοχή: Οι προαναφερόμενες αυξήσεις αφορούν ΜΟΝΟΝ στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης: Θα προκύψουν και ΕΠΙΠΛΕΟΝ αυξήσεις μισθών που ξεκινούν από 8 € και φτάνουν έως και 78 €από το «ψαλίδι» στις μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.

 

Και έμμεση… αύξηση φόρου

 

Αυτές οι εξελίξεις για τους μισθωτούς έχουν και ένα… τίμημα: Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ. Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η-1-2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών με αποτέλεσμα να αυξηθούν.

Πηγή: enikonomia.gr