ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως 15 Μαΐου 2018, στην Δρέσδη της Γερμανίας η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του έργου ESPONCSP, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλκιβιάδη Παπαδημητρίου.

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει ως εταίρος σε μια ομάδα φορέων από περιοχές και περιφέρειες της Ε.Ε. από την Πορτογαλία έως &την Φιλανδία και από την Λιθουανία έως την Αδριατική και την Μεσόγειο.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο της Δρέσδης, όπου έχει την έδρα του ο Γερμανός εταίρος του προγράμματος, που είναι η Ευρωπεριοχή «Ελμπε-Λάμπε».

Το πρόγραμμα ESPON αφορά στο μεγάλο Ευρωπαϊκό δίκτυο χωροταξίας και περιφερειακού προγραμματισμού της Ε.Ε.. Χρηματοδοτεί μεγάλα σχέδια ερευνών και μελετών που αφορούν την εδαφική συνεργασία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Σε ένα από αυτά συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας που είναι το έργο CSP, που έχει να κάνει με τις Δημόσιες Υπηρεσίες στις συνοριακές περιοχές.

Στη συνάντηση στη Δρέσδη έγινε παρουσίαση από μέρους του συμβούλου της Ενδιάμεσης Αναφοράς του έργου. Ακολούθησε συζήτηση και έγιναν παρατηρήσεις για την πορεία του, ενώ τέλος καθορίστηκε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του.

Στις παρατηρήσεις που έγιναν τέθηκε θέμα από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας σε θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας στις συνοριακές περιοχές. Ένα θέμα που ζητήθηκε από τη Δήμαρχο Παρανεστίου κα Αλίκη Σωτηριάδου, να διερευνήσει ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης μέσω του προγράμματος. Από την πλευρά του Επιμελητηρίου τέθηκε το θέμα των δημόσιων υπηρεσιών σε οικονομικά θέματα όπως πχ η διευκολύνσεις για τις αδειοδοτήσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, ελέγχων στα σύνορα του παραεμπορίου κλπ. Όλα αυτά τα σημεία θα ερευνηθούν και θα μελετηθούν από τον σύμβουλο του έργου και οι συστάσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στην τελική αναφορά του , θα αποτελέσουν επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή νέων πολιτικών τα αμέσως επόμενα έτη.

Η συμμετοχή του Επιμελητήριου μας σε τέτοιου είδους προγράμματα και δράσεις κρίνεται εξόχως σημαντική, διότι διαμορφώνει τις προτεινόμενες πολιτικές στην ΕΕ για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις συνοριακές περιοχές.

Το Επιμελητήριο Δράμας καταθέτει τις θέσεις του σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας και ταυτόχρονα αποκτά ερείσματα σε φορείς άσκησης πολιτικών στην ΕΕ, ενώ είναι πλέον δεδομένο το κύρος και η φωνή του στα ευρωπαϊκά όργανα.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας