ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ

 

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έφτασε το θέμα της μη λύσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αλλαγή της αντίστοιχης νομοθεσίας από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δράμας κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος επέλεξε, μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το προαναφερθέν ζήτημα προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Μάλιστα, ο κ. Ξανθόπουλος δεν κατέθεσε γραπτή ερώτηση για να λάβει έτσι και γραπτή απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά ακολούθησε τη διαδικασία κατάθεσης επίκαιρης ερώτησης, γεγονός που σημαίνει ότι η απάντηση από πλευράς Κυβέρνησης θα δοθεί προφορικά στην ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Ξανθόπουλου ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου (σε χρονικό σημείο που η «Εργασία… συν» όδευε προς εκτύπωση, οπότε εφόσον συζητήθηκε, σχετικές λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας).

Βέβαια, η συγκεκριμένη ερώτηση, από τον κ. Ξανθόπουλο, δεν είναι η πρώτη σχετική με την ΔΕΚΠΟΤΑ που κατατίθεται μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ο πρώην Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης είχε καταθέσει το 2015 ερώτηση, λαμβάνοντας γραπτές απαντήσεις, σχετικά με τη φωτεινή πύλη μιας παλαιότερης διοργάνωσης της Ονειρούπολης.

 

Η ερώτηση του Θ. Ξανθόπουλου για τη ΔΕΚΠΟΤΑ

 

Η ερώτηση του Βουλευτή κ. Ξανθόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο είχε ως θέμα «Μη δημοσίευση-ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για διάλυση της ΔΕΚΠΟΤΑ, με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης – Αποκατάσταση νομιμότητας», κατατέθηκε στις 22 Μαΐου 2020 και σε αυτήν αναφέρονταν τα εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας αποφάσισε, στις 22-1-2020, τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης – ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας. Η απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για έλεγχο νομιμότητας και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις 25-2-2020, διαβεβαίωσε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, “αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη”.

Η απόφαση αυτή δεν εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ, όπως προβλέπεται. Αν’ αυτού η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με νεότερο έγγραφό της, στις 14-4-2020, ενημέρωσε ότι με βάση τον πρόσφατο νόμο 4674/2020 και μετά από έγγραφο του Δημάρχου Δράμας (9-3-2020), στο οποίο δηλώνει ότι δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για λύση της “τέθηκε στο αρχείο και δεν θα αποσταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ όπως προβλέπεται…”.

Επειδή, ο νόμος 4674/2020 που απαιτεί ως προϋπόθεση νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για λύση δημοτικών επιχειρήσεων τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και την οποία επικαλείται για την αρχειοθέτηση-ακύρωση της απόφασης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 11-3-2020 και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Επειδή το έγγραφο του Δημάρχου Δράμας με το οποίο δεν παρέχει την σύμφωνη γνώμη του, το οποίο επίσης επικαλείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εστάλη δύο ημέρες πριν την δημοσίευση του εν λόγω νόμου.

Επειδή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όφειλε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και σεβόμενη την δημοκρατική αρχή, να αποστείλει άμεσα, από τις 25-2-2020, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας που παραβιάστηκε με την εκ των υστέρων ουσιαστική ακύρωση της νόμιμης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας από την στάση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης;
  2. Θα επιμείνει στην προβληματική, αντιδημοκρατική και αντιθεσμική διάταξη του Ν. 4674/20 που δίδει δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στον Δήμαρχο απέναντι σε αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων με τις οποίες δεν συμφωνεί;».