ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στα πλαίσια της συνάντησης της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (ΣΕΣΠ-AEBR), που πραγματοποιήθηκε στην Lappeenranta της Περιφέρεια της νότιας Καρέλια  της Φινλανδίας (23/8-27/8), ταυτόχρονα με το ετήσιο φόρουμ για το πρόγραμμα Interreg Youth, το Επιμελητήριο Δράμας δια του προέδρου του κ. Στέφανου Γεωργιάδη κατέθεσε πρόταση ώστε  το επόμενο φόρουμ του 2018 & η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής,  να φιλοξενηθούν στην Δράμα.

Η πρόταση αφορά το επόμενο φόρουμ νέων να έχει θεματολογία την επιτάχυνση ιδεών και την καινοτομία με στόχο την επιχειρηματικότητα. Η συμμετοχή αφορά νέους από συνοριακές περιοχές της Ευρώπης μέλη του ΣΕΣΠ – AEBR και κυρίως νέους επιστήμονες στην υψηλή τεχνολογία και τις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες.

Ο Γενικός Γραμματέας του AEBR κ. Martin Guillermo Ramirez και οι εταίροι της εκτελεστικής επιτροπής, στην οποία προήδρευσε ο κ. Johannes Moisio της Περιφέρειας της νότιας Καρέλια, αποδέχθηκαν  θετικά την πρόταση και μένει η οριστικοποίηση του χρόνου καθορισμού της εντός του 2018 για την υλοποίησης της.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις συνοριακές περιοχές όπως είναι η Δράμα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε διαφορετικές και ποιοτικές μεθόδους αξιοποίησης του δυναμικού των νέων ανθρώπων και κυρίως των νέων επιστημόνων, με στόχο την συγκράτηση τους στις περιοχές αυτές. Επίσης πιστεύουμε ότι δράσεις αυτού του είδους από το AEBR, ενισχύουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RIS3 σε τομείς και κλάδους αιχμής στις Περιφέρειες που οργανώνονται ανάλογες συναντήσεις και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας