Η «ΕΡΓΑΣΙΑ… ΣΥΝ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

  • Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός θα συσταθεί διαδημοτικός σύνδεσμος και θα επιχειρηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με το ποσό των 1.860.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 

Διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων σχεδιάζουν να υλοποιήσουν οι πέντε Δήμοι του Νομού Δράμας, μέσα από πρόσκληση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» κι αφού πρώτα προηγηθεί η δημιουργία σχετικού διαδημοτικού συνδέσμου των πέντε Δήμων, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Εργασία… συν».

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε ζήτημα σύσκεψης, η οποία έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου στο γραφείο του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη, ο οποίος και «έριξε στο τραπέζι» την σχετική πρόταση. Παρόντες στη σύσκεψη, εκτός του κ. Ζεκερίδη, ήταν οι Δήμαρχοι Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Προσοτσάνης κ. Θόδωρος Αθανασιάδης, Κ. Νευροκοπίου κ. Γιάννης Κυριακίδης και Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, οι Αντιδήμαρχοι Δοξάτου κ. Κυριακή Παπαζώτου και Προσοτσάνης κ. Αλέξανδρος Ψωμάς, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε το διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων, εφόσον υπάρξουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις χρηματοδότησης, πρόκειται να κατασκευαστεί στο Δήμο Δοξάτου. Για την υλοποίηση της πρότασης υπήρξε θετική διάθεση από όλες τις πλευρές και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία του διαδημοτικού συνδέσμου, θέμα το οποίο θα πρέπει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια των πέντε Δήμων. Στο σύνδεσμο οι πέντε Δήμοι θα συμμετέχουν με αναλογικά κριτήρια πληθυσμού, ενώ για τη θέση του Προέδρου προορίζεται ο κ. Ζεκερίδης, ο οποίος έλαβε και τη σχετική πρωτοβουλία, ενώ ο Δήμος του θα φιλοξενεί και το καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη παρουσίαση της πρότασης του κ. Ζεκερίδη στους υπόλοιπους Δημάρχους του Νομού έγινε κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε ο Βουλευτής του Ν. Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος στους πέντε Δημάρχους. Η αρχική αυτή ιδέα βρήκε ανταπόκριση κι έτσι έγινε το επόμενο βήμα με την πραγματοποίηση της διευρυμένης σύσκεψης στο Δημαρχείο Δοξάτου.

 

Η πρόσκληση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

Οι κινήσεις των πέντε Δημάρχων του Νομού αποβλέπουν στη δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων μέσα από χρηματοδότηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Μάλιστα, για τη σχετική πρόσκληση, η οποία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου, δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Πρόκειται για την πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», η οποία αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ και κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ (372.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων το παραπάνω ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησης του ποσού και την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πολλαπλασιαζόμενο με το πλήθος των Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Σύνδεσμο. Δηλαδή στην περίπτωση του Νομού Δράμας με τους 5 Δήμους, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 1.860.000 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση του σχεδιασμού των πέντε Δημάρχων είναι στενά, καθώς όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, που λήγει η σχετική πρόταση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Πάντως, η στενότητα χρόνου φαίνεται να μην δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια, καθώς στην ίδια την πρόσκληση υπάρχουν αναφορές για ολοκλήρωση διαδικασιών σε επόμενο χρονικό στάδιο μετά την υποβολή της αίτησης ένταξης. Έτσι, για την αδειοδότηση του καταφυγίου επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας ιδρύσεως, θα πρέπει να βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση από τον δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η μελλοντική απόκτηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των καταφυγίων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όσον αφορά την κατασκευή της εγκατάστασης του καταφυγίου το κυριότερο απαιτούμενο είναι η τεχνική έκθεση της κτιριακής συγκρότησης του υπό ίδρυση καταφυγίου.

Η πρόταση του Δήμου Παρανεστίου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για καταφύγιο αδέσποτων ζώων

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ήδη έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης από το Δήμο Παρανεστίου, μετά από σχετική απόφαση που λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατά τη συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Η πρόταση του Δήμου Παρανεστίου είναι ύψους 497.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 372.000 θα καλυφθούν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και οι 125.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Παρανεστίου θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 6.553,12 τ.μ. του αγροκτήματος Ξάγναντου σε απόσταση 1.800 μέτρων από τον οικισμό του Παρανεστίου. Το καταφύγιο θα αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο διοίκησης – ιατρείο και ένα ανεξάρτητο ισόγειο κτίριο, για την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Η συνολική έκταση των κτιρίων θα είναι 364,27 τ.μ. Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο υφίσταται εγκαταλειμμένη εγκατάσταση σφαγείου ζώων. Το υφιστάμενο κτίριο του σφαγείου, θα διαμορφωθεί ως κτίριο διοίκησης-ιατρείο, ενώ θα κατασκευαστεί ένα νέο κτήριο, για τη φιλοξενία των ζώων, διαστάσεων 24,34 Χ 11,40 μ. και επιφάνειας 277,48τ.μ. Το κτήριο θα είναι επιμήκες και θα είναι δυναμικότητας 24 ζώων. Επίσης, στο αγροτεμάχιο θα διαμορφωθεί επιφάνεια 2.000 τ.μ. περίπου, για την άσκηση και κοινωνικοποίηση των ζώων.

Επειδή για κάθε δικαιούχο του προγράμματος μπορεί να υπάρξει μόνο μία έγκριση, στην πρόσφατη συνάντηση των πέντε Δημάρχων, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανέφερε πως εφόσον προχωρήσει η διαδημοτική συνεργασία για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων και εγκριθεί η χρηματοδότηση, τότε ο Δήμος Παρανεστίου θα αποσύρει τη δική του πρόταση.