ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΣΑΒΒΑ

 

 

  • Για άδικη απόφαση κάνει λόγο το περιβάλλον του Α. Πατακάκη, ο οποίος φέρεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για να δικαιωθεί
  • Πιθανότερο σενάριο οι αρμοδιότητες που εκ νόμου ασκούσε ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ο Α. Πατακάκης να ανατεθούν στο νυν θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κ. Κινατζίδη

 

Σε καθεστώς αργίας έχει τεθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης, μετά από σχετική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Ιωάννη Σάββα.

Συγκεκριμένα στην αρ. πρωτ. ΕΠ 812 π.ε. / 15 Ιανουαρίου 2019 απόφαση του κ. Σάββα, με θέμα «Αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Πατακάκη Ανάργυρου του Αντωνίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 236 Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4555/2018», αναφέρονται τα εξής: «Θέτουμε αυτοδικαίως σε αργία τον Πατακάκη Ανάργυρο του Αντωνίου, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, από 4-9-2018 ημερομηνία έκδοσης της αριθμ. 833/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης και μέχρις ότου η ως άνω απόφαση καταστεί αμετάκλητη. Το μέτρο της αργίας αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθέν και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από τον χρόνο εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή άσκηση καθηκόντων που αποκτήθηκαν ή ανατέθηκαν αντίστοιχα εξαιτίας της ιδιότητάς του ως Αντιπεριφερειάρχη Δράμας».

Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, κοινοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την παράκληση να επιδοθεί και στον κ. Πατακάκη, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Η εν λόγω απόφαση έρχεται ως συνέχεια απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, η οποία είναι μεν τελεσίδικη, αλλά όχι αμετάκλητη, καθώς υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής στον Άρειο Πάγο. Το Τριμελές Εφετείο Θράκης είχε κρίνει ένοχο τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατακάκη για παράβαση καθήκοντος, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά, σχετικά με την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας την χρονική περίοδο από το Νοέμβριο του 2014 έως το Νοέμβριο του 2015, έπειτα από προσφυγή στη Δικαιοσύνη της ασφαλιστικής εταιρείας «Αφοι Αρβανιτίδη Α.Ε.». Η ποινή που είχε επιβληθεί στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας ήταν φυλάκιση 6 μηνών, μειωμένη σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, το οποίο εξετάζοντας την υπόθεση σε πρώτο βαθμό είχε κρίνει και αυτό ένοχο τον κ. Πατακάκη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για έναν χρόνο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 129 του «Κλεισθένη» (νόμος 4555/2018) το διοικητικό μέτρο της αργίας επιβάλλεται σε αιρετούς «εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα». Σε αυτές τις περιπτώσεις «ο Επόπτης Ο.Τ.Α. οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας…». Ανάμεσα στα πλημμελήματα που αναφέρονται είναι και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος «εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα». Επίσης, η νομοθεσία αποσαφηνίζει ότι μέχρι να υπάρξει ο θεσμός του Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος καθιερώνεται με τον «Κλεισθένη», οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Σάββας, έκρινε ότι με την επιλογή του ο κ. Πατακάκης να αναθέσει σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας και όχι στην «Αφοι Αρβανιτίδης Α.Ε.» ζημίωσε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το ποσό των 2.572,10 ευρώ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του κ. Σάββα το γεγονός αυτό προκύπτει από συγκεκριμένο εδάφιο του κειμένου της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, το οποίο και παρατίθεται στην απόφαση.

Πάντως, στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης για τον κ. Πατακάκη αναφέρεται ότι «…ο κατηγορούμενος προέβη στην ως άνω παράνομη πράξη του με σκοπό να βλάψει την εταιρεία με την επωνυμία “Αφοι Αρβανιτίδη Α.Ε.”, η οποία υπέστη ζημία ισόποση με την αμοιβή της, ανερχόμενη σε ποσοστό 28% επί των ασφαλίστρων ύψους 8.848 ευρώ, ήτοι ποσού 2.477,44 ευρώ».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατακάκη, η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κρίνεται ως άδικη, καθώς εκτιμάται πως από την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης δεν προκύπτει αναφορά σε ζημιά που υπέστη η Περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Για αυτό το λόγο, από πλευράς του κ. Πατακάκη φέρεται ότι θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες τόσο σε ποινικό επίπεδο για την αναίρεση στον Άρειο Πάγο της σε δεύτερο βαθμό επιβαλλομένης ποινής, όσο και σε διοικητικό επίπεδο κατά της απόφασης που τον θέτει σε αργία.

Όσον αφορά για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε επίπεδο διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κάθε πρόβλεψη θα ήταν παρακινδυνευμένη, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει κενό νόμου κι ακόμη και άνθρωποι με εξειδικευμένες νομικές γνώσεις δεν μπορούν με βεβαιότητα να λάβουν ξεκάθαρη θέση. Σύμφωνα, με ασφαλείς πληροφορίες πάντως, ήδη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης φέρεται να έχει ζητήσει νομική συμβολή από το Υπουργείο Εσωτερικών για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο (χωρίς βέβαια να αποκλείεται διαφορετική εξέλιξη) οι εκ του νόμου αρμοδιότητες που ασκούνταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη (να σημειωθεί ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν η αφαίρεση των επιπλέον αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί από τον Περιφερειάρχη) φέρεται ότι θα εκχωρηθούν στον ήδη θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Κινατζίδη, ο οποίος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος της Δράμας.