Εξετάζεται να εξαιρεθεί η χώρα από τη γενική χαλάρωση των επόμενων χρόνων, λόγω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους

Μπροστά στον κίνδυνο να παραμείνει χαλαρή για όλες τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή δημοσιονομική επιτήρηση βρίσκεται η κυβέρνηση. Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Απρίλιο, όταν οι υπουργοί Οικονομικών κληθούν, με βάση σχετική εισήγηση της Κομισιόν, να αποφασίσουν αν θα εφαρμόσουν τη ρήτρα διαφυγής του Συμφώνουν Σταθερότητας και τον επόμενο χρόνο, προκειμένου οι κυβερνήσεις να έχουν την ευχέρεια ενίσχυσης των οικονομιών με δημοσιονομικά μέτρα.

Η γενική κατεύθυνση, όπως φάνηκε και στις τελευταίες συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει χαλαρός ο… μανδύας της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη δημοσιονομικής επιτήρησης, καθώς όλοι συμφωνούν ότι μια πρόωρη απόσυρση των μέτρων στήριξης θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, υποσκάπτοντας την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Μάλιστα, ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι Ευρωπαίοι υπουργοί και η Κομισιόν για ενδεχόμενη κρίση ρευστότητας που θα επηρέαζε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, σε περίπτωση απότομης απόσυρσης των μέτρων στήριξης.