ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  • Εναρκτήρια συνάντηση του έργου TEAWAY

 

Την Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου TEAWAY (Οι δρόμοι του Τσαγιού) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Του προγράμματος ηγείται το Επιμελητήριο Ξάνθης ενώ συμμετέχουν ως εταίροι το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο της Τραπεζούντας από την Τουρκία, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Βάρνας από την Βουλγαρία, το Διεθνές Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών από την Γεωργία και η Ένωση Νέων Γυναικών από την Αρμενία. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και η επόμενη συνάντηση του δικτύου καθορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2019.

Το έργο εστιάζει στον αγροτικό τομέα της Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στη παραγωγή και προώθηση του Τσαγιού. Βασική επιδίωξη του έργου είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού brandname που θα συνδέει την περιοχή της Μαύρης θάλασσας με το τσάι που παράγεται σε αυτήν. Ως εκ τούτου στοχεύει να αναδείξει την καλλιέργεια του τσαγιού ως ένα δυναμικό παραγωγικό κλάδο για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης συνάντησης, οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να εκφράσουν τις προσδοκίες τους για το έργο αλλά και να διαρθρώσουν ένα αναλυτικό σχέδιο ενεργειών για την υλοποίησή του. Τέθηκαν προβληματισμοί, διατυπώθηκαν τα κοινά σημεία ενδιαφέροντος και προγραμματίστηκαν οι άμεσες επόμενες ενέργειες.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας