Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια, με θέμα «Προβλήματα στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο Σχολείο “Σωκράτης- Δημοσθένης” του Μόντρεαλ Καναδά», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου, μαζί με τον Βουλευτή κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ του Καναδά, είναι ένα σχολείο ιδιαίτερο και μοναδικό στο είδος του. Έχει πέντε παραρτήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια του Μόντρεαλ, προσφέροντας τρίγλωσσες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το σχολείο, με την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, προσφέρει ένα εμπλουτισμένο και σύγχρονο ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που δίνει τη δυνατότητα στις επόμενες γενιές ελληνοπαίδων, όχι μόνο να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ελληνικές τους ρίζες. Για τον λόγο αυτό, οι αποσπασμένοι από την Ελλάδα εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη συνέχιση της αποστολής τού σχολείου και στην ανάπτυξή του για τις επόμενες γενιές ελληνικής καταγωγής.

Επειδή είναι άμεση ανάγκη η έγκαιρη απόσπαση εκπαιδευτικών της ελληνικής γλώσσας από το ΥΠΑΙΘ, που θα παρέχουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στο Σχολείο, πρωτίστως για το σχολικό έτος 2023-2024 και δευτερευόντως για τα επόμενα σχολικά έτη.

Επειδή οι υπουργικές αποφάσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται τέλη Ιουνίου και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς λαμβάνει χώρα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Επειδή οι διοικητικές διαδικασίες για τις άδειες εργασίας για να πάνε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, λόγω των πολυάριθμων εγγράφων και διαδικασιών που χρειάζονται, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγγίζει τον έναν χρόνο, εξαιτίας των ομοσπονδιακών κατευθυντηρίων της χώρας του Καναδά, σε συνδυασμό πάντοτε με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις της περιφέρειας του Κεμπέκ για την απόκτηση άδειας εργασίας.

Επειδή με τις υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη άφιξη του αποσπασμένου εκπαιδευτικού κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επειδή, επιπλέον, όσον αφορά στους ήδη αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο Μόντρεαλ, οι διαδικασίες για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους είναι και σε αυτή την περίπτωση μία αρκετά χρονοβόρα διαδικασία καθώς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της αγγίζει τους έξι μήνες.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται η κα και ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόσπασης των εκπαιδευτικών από τη χώρα μας για το Σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ, για να μπορούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία κατά την εκεί έναρξη της σχολικής χρονιάς;
  2. Θα εξετάσετε τη δυνατότητα σύναψης Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της χώρας μας και του Καναδά και της Επαρχίας του Κεμπέκ, για να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες άδειας εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν έγκαιρα να αναλαμβάνουν υπηρεσία στην έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους στο Σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» του Μόντρεαλ;
  3. Σε ποιες άλλες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την περεταίρω ενίσχυση του πρότυπου και ιδιαίτερου Σχολείου «Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ;