ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Ο Δήμος Δράμας και η Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και τη Διεύθυνση Πρασίνου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δυο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων».

Πιο συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια είδη αφορούν ένα γερανοφόρο ανατρεπόμενο φορτηγό με καινούργιο υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη, έναν εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) με υδραυλικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιου ή οπίσθιου βραχίονα, καθώς επίσης και δυο υπερκατασκευές απορριμματοφόρων οχημάτων σε ήδη υπάρχοντα οχήματα μας, οι οποίες θα τα μετατρέψουν σε ολοκαίνουρια.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η σταδιακή αναβάθμιση και ανανέωση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για να βελτιωθεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των πολιτών.