ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 806.451 ΕΥΡΩ

 

 

Tο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προχώρησε στην προκήρυξη του έργου «Αποκατάσταση τεμένους “Αράπ Τζαμί” στην Πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Δήμο Δράμας και κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε το ιστορικό και διατηρητέο κτήριο του Αράπ Τζαμί, ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας, να μετατραπεί σε σύγχρονο εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο.

Οι προσφορές για την επιλογή αναδόχου μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 610 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Για την προκήρυξη του έργου αποκατάστασης του Αράπ Τζαμί, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος ανέφερε τα εξής: «Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει με ζήλο και συγκροτημένες ενέργειες την αναβάθμιση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Δράμας με την αξιοποίηση διευρυμένων συνεργασιών που συνεχώς αναπτύσσει. Δύναμή μας οι πολίτες και η εμπιστοσύνη τους στη Δημοτική μας Αρχή».