ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Προκηρύχθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» το έργο «12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις», με συνολικό προϋπολογισμό 4.398.000 εκ. ευρώ. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017.

Το νέο Δημοτικό Σχολείο στο Κ. Νευροκόπι θα αποτελείται από 2 υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο. Στο ισόγειο του κτιρίου, συνολικού εμβαδού 1243,06 τετραγωνικών μέτρων, θα υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χώρων, αίθουσες ξένων γλωσσών και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, κουζίνα με τραπεζαρία για τη σίτιση των παιδιών, γραφεία καθηγητών και συλλόγου γονέων-κηδεμόνων, κυλικείο, W.C.

Στον όροφο του κτιρίου, θα υπάρχουν 12 αίθουσες διδασκαλίας καθώς και αίθουσα πληροφορικής και εργαστήριο φυσικών επιστημών. Στον υπόγειο χώρο, συνολικού εμβαδού 1243,06 τ.μ., θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Η μελέτη κατασκευής του νέου Δημοτικού Σχολείου είναι βασισμένη στις αρχές της Βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας με τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό όφελος. Επίσης θα διαθέτει φωτοβολταϊκα συστήματα, τοποθετημένα στην στέγη του κτιρίου, τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Στόχος με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης που θα καλύπτει της ανάγκες του μέλλοντος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας— Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020» μέσω ΠΔΕ με ΣΑ (2016ΕΠ03110046) και κωδικό ένταξης (ΟΠΣ 5000849) – τίτλος πράξης: «Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου» – Υποέργο: «12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις».

Δικαιούχος της πράξης είναι οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», οι οποίες θα δημοπρατήσουν, θα επιβλέψουν και θα παραδώσουν ολοκληρωμένο το κτίριο προς χρήση στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.