Πρόεδρος στον Λ.Ε.Δ.Ε. (Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών), εκλέχτηκε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Αναστάσιος Πούλιος, στο πλαίσιο των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022. Αρχικά ο κ. Πούλιος εκλέχτηκε στο Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, αναδείχθηκε στη θέση του Προέδρου. Κατά την προηγούμενη θητεία ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών είναι το πανελλήνιο όργανο των δικηγόρων της περιφέρειας της Ελλάδας. Συμμετέχουν περίπου 7.000 δικηγόροι από 59 συνολικά Δικηγορικούς Συλλόγους. Ουσιαστικά εκτός των δικηγόρων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, συμμετέχουν, δια μέσου των Προέδρων τους, όλοι οι υπόλοιποι δικηγόροι της χώρας. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί όχι μόνο ένα ταμείο αλληλοβοήθειας των δικηγόρων, αλλά ουσιαστικά και έναν βασικό φορέα εκπροσώπησης του δικηγορικού κόσμου της χώρας.

Για πρώτη φορά, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας καταλαμβάνει μια τόσο υψηλή θέση, ενισχύοντας την πανελλήνια παρουσία και θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, αλλά ταυτόχρονα και όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.