ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021. Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν ήδη για 3 μήνες.

Ακολούθως αποτυπώνεται:

Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται,  Β. Ο μήνας της επανυποβολής τους μετά τις παρατάσεις:

Α. Μήνας Έγκρισης – Β. Μήνας Επανυποβολής (μετά τις παρατάσεις)

Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020 – Μάιος 2021

Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020 – Ιούλιος 2021

Τονίζεται ότι:

1. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη νέα αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

2. Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ», χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή της, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

3. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.