ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

  •  Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

 

Ανανέωση καρτών μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται και στα ΚΕΠ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2521351372, από Δευτέρα 01/02/2021 έως και 31/10/2021. (Έκδοση κάρτας γίνεται μόνο στο αρμόδιο γραφείο 322 στον 3ο όροφο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού).

Γενικά δικαιολογητικά

-Αστυνομική ταυτότητα

-Τελευταίο εκκαθαριστικό (δεν απαιτείται για υπεραστική μετακίνηση και τυφλούς)

-Γνωμάτευση αναπηρίας από Επιτροπή ή ασφαλιστικό φορέα ή βεβ. Χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπα και φωτοτυπίες

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ΚΕΠ, οπωσδήποτε εξουσιοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες εντός του ΚΕΠ