4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ

 

1) Τίτλος: «Καλές πρακτικές στην πρόληψη και θεραπεία των ελκών από πίεση»

Συντονισμός & Σχεδιασμός: Πεσιρίδης Θεόδωρος, Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, Ph.D

Εισηγητές – Παρουσίαση: Νικολάου Ελισάβετ, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Χρήστου Αγγελική, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc

Τεκμηρίωση εκπαιδευτικών αναγκών: Οι κατακλίσεις ή έλκη από πίεση είναι ένα σοβαρό και συχνό πρόβλημα υγείας που αφορά περίπου 1,5 με 3 εκατομμύρια ενήλικες. Είναι ένα πρόβλημα υγείας που έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τους ασθενείς, τους φροντιστές τους, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας.

Σκοπός και Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το πέρας του κλινικού φροντιστηρίου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

-Περιγράφει τα στάδια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατάκλισης

-Χρησιμοποιεί και να συμπληρώνει τις κλίμακες επικινδυνότητας ανάπτυξης κατακλίσεων

-Αποκωδικοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και φροντίδας των κατακλίσεων

-Σχεδιάζει και να εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας για τον ασθενή και τους φροντιστές

-Εξοικειωθεί με τα υλικά πρόληψης και φροντίδας κατακλίσεων

-Καταγράφει και να τεκμηριώνει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και την αποτίμησή τους

Εκπαιδευτικό υλικό: Υποδείγματα εντύπων και εργαλείων για χρήση στις υγειονομικές δομές

Πληθυσμός στόχος: Νοσηλευτές

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

Διάρκεια: 3 ώρες

Ημερομηνία: 01/10/2017

Ώρα*: 14:00

2) Τίτλος: «Αυτοθεραπεία- φυσικοθεραπευτικές τεχνικές»

Συντονισμός & Σχεδιασμός: Δρ. Αλεξάνδρα Χριστάρα -Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Εισηγητές – Παρουσίαση: Καπαλή Ελένη PT, NDT, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια MSc, Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, Υπάλληλος ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Τσάκωνα Πελαγία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια MSc , Παιδιατρική φυσικοθεραπεία NDT, Εκπαιδευτικός Ειδικό Σχολείο

Σκοπός και Εκπαιδευτικοί στόχοι: Nα καταστήσει τους θεραπευτές, γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές με κατάλληλη εκπαίδευση σε διάφορες φυσικοθεραπευτικές τεχνικές, ικανούς να προλάβουν και να αυτοδιαχειριστούν προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν λόγω των μεγάλων απαιτήσεων του επαγγέλματος, μεγάλος φόρτος εργασίας-ψυχολογική πίεση.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα :Οι συμμετέχοντες στο κλινικό φροντιστήριο, θα λάβουν γνώση των τεχνικών αυτοθεραπείας και θα μπορούν να προλάβουν και να διαχειριστούν τα διάφορα μυοσκελετικά και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας τους, την ευεξία και την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους προς όφελος των ασθενών και της υπηρεσίας τους.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Διάρκεια: 3 ώρες

Ημερομηνία: 30/09/2017

Ώρα*:16:00

 

Υποβολή συμμετοχής: [email protected] έως 20/9/2017

Ανακοίνωση Συμμετεχόντων: 22/9/2017

Πληροφορίες: grafeiogndramas.blogspot.gr, FB: Νοσηλευτική Διημερίδα ΓΝ Δράμας

Ερμείδης Χρήστος: 6974325980 (απογευματινές ώρες)

Βουλτσιάδου Θωμαή: 6939429322

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

*Ενδέχεται να τροποποιηθεί η ώρα η και η ημέρα διεξαγωγής όταν θα ανακοινωθεί στο Τελικό Πρόγραμμα της Διημερίδας