200 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 150 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για τα 2 Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα τη Δράμα ο αριθμός των εισακτέων παραμένει ίδιος με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, συνολικά 350 θα είναι οι εισακτέοι και για τα 2 Τμήματα, 200 για το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και 150 για το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574 (στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.