ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, με θέμα «Παράδοση του τομέα καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε ιδιώτη εργολάβο», κατέθεσαν οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Γιάννης Στολτίδης και Λεωνίδας Δελής.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Άμεσος είναι ο κίνδυνος της απόλυσης 30 εργαζομένων στην καθαριότητα του Γ.Ν. Δράμας, που εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα επισπεύδονται οι διαδικασίες με την επίκληση συμφερουσών οικονομοτεχνικών μελετών στη λογική του «κόστους – οφέλους» της κυβέρνησης, που ακολουθεί και η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται όταν οι συμβάσεις των εργαζόμενων έχουν ανανεωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Αρκετοί από αυτούς τους εργαζόμενους βιώνουν διαρκώς το καθεστώς της ανασφάλειας και της ομηρίας, αφού δουλεύουν χρόνια με διαδοχικές συμβάσεις. Αποτελεί πρόκληση ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπου ευαίσθητοι τομείς όπως αυτός της καθαριότητας στα Νοσοκομεία χρειάζονται το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν.

Αποτελεί επίσης πρόκληση, να επανέρχεται το καθεστώς των εργολάβων και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των κυβερνήσεων Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, Πα.Σο.Κ./ΚΙΝΑΛ στο Νοσοκομείο αντί της μονιμοποίησης των συμβασιούχων και της πρόσληψης πρόσθετου μόνιμου προσωπικού που χρειάζεται. Η κατάσταση αυτή, εκτός των άλλων, ανακυκλώνει την ανεργία, χτυπά τη μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα και ενισχύει τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό και υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να διασφαλίσει για τους εργαζόμενους αυτούς μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.