ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • Επίσπευση των διαδικασιών για τη συντήρηση του κτηρίου, σε χρονικό ορίζοντα περίπου ενός έτους, και σε επόμενο στάδιο οι εργασίες αποκατάστασης

 

Με κυρίαρχο θέμα το Κολυμβητήριο της Δράμας, τα προβλήματα που παρουσιάζει και τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας. Άλλωστε, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε μια άτυπη ειδική συνεδρίαση, που κράτησε περίπου 4 ώρες, ήταν αυτό για το Κολυμβητήριο, ενώ δύο έκτακτα θέματα, τα οποία προέκυψαν μετά την έκδοση της πρόσκλησης, ψηφίστηκαν ομόφωνα, χωρίς να απαιτηθούν παραπάνω από μερικά λεπτά για να συμβεί αυτό.

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε προαναγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Φεβρουαρίου, όταν και το σώμα αποφάσισε να παραλάβει την τεχνική υπηρεσία «Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας». Τότε είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση επί των ευρημάτων των ελέγχων, με τη Δημοτική Αρχή να αναφέρει ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων.

Παρόντες στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η Προϊσταμένη των Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας κ. Καρατζόγλου, ο Πολιτικός Μηχανικός της ίδιας υπηρεσίας κ. Μόσχου, καθώς και ο μελετητής, Πολιτικός Μηχανικός, κ. Κανδύλας, ο οποίος και εκπροσώπησε την εταιρεία που πραγματοποίησε τους εργαστηριακούς ελέγχους στο Κολυμβητήριο. Επίσης, παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των δύο κολυμβητικών συλλόγων της Δράμας, ΚΟΔ και Δράμα 1986, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Κολυμβητήριο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα τόσο στις κερκίδες, οι οποίες κατασκευάστηκαν το 1978, όσο και στο περιμετρικό κέλυφος και στη στέγη, που κατασκευάστηκαν το 1989. Όπως ειπώθηκε, υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης, ενώ το σημαντικότερο εύρημα εντοπίζεται στο στατικό σύστημα των κερκίδων, καθιστώντας τες ευάλωτες σε περίπτωση σεισμού. Βέβαια, όπως σημείωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, το Κολυμβητήριο εξ αρχής είχε σχεδιαστικές ατέλειες, που επέτειναν με την πάροδο των χρόνων τα όποια προβλήματα φθοράς.

Η κ. Καρατζόγλου, μιλώντας εισαγωγικά, παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό του Κολυμβητηρίου και των ενεργειών που έχουν γίνει για αυτό τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μόσχου παρέθεσε τα κυριότερα προβλήματα, ενώ στη συνέχεια η κ. Καρατζόγλου αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα, για τα οποία καλείται να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπε, το πρώτο στάδιο αφορά επεμβάσεις στις κερκίδες και στη στέγη για τη βελτίωση και την οριστική ακαμψία και των κερκίδων και της στέγης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιτευχθεί η αναστολή των φαινομένων διάβρωσης στο σκελετό του οπλισμένοι σκυροδέματος, η αποκατάσταση των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν βλάβες και η αντικατάσταση των μελών της στέγης που έχουν έντονες διαβρώσεις. Για τις συγκεκριμένες εργασίες, η κ. Καρατζόγλου ανέφερε ότι μπορεί να εκπονηθεί μελέτη με ίδια μέσα, δηλαδή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με την επισήμανση όμως ότι κάποια άλλα πράγματα μπορεί να μείνουν πίσω. Μετά την μελέτη θα ακολουθήσει η κατασκευή και στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί αν μπορεί να εφαρμοστεί η ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος, του εξαιρετικού γεγονότος και της αναγκαιότητας, έτσι ώστε να συντμηθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εκπόνηση της μελέτης εκτιμάται σε 3-4 μήνες, ο ανάδοχος θα μπορούσε να αναλάβει σε χρονικό διάστημα 4-9 μηνών μετά το διαγωνισμό (ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και με το αν θα υποβληθούν ή όχι ενστάσεις), ενώ η κατασκευή έχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 3-4 μηνών. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο συντήρησης απαιτεί περίπου 1 χρόνο και μέσω αυτών των ενεργειών θα μειωθούν τα θέματα της διάβρωσης, θα αποκατασταθούν κάποια στοιχεία και θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από σεισμό.

Στη συνέχεια, η κ. Καρατζόγλου αναφέρθηκε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο αφορά την μελέτη αποκατάστασης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση των δομικών στοιχείων, η βελτίωση της στατικής ικανότητα του κτηρίου, η συμμόρφωση στους σύγχρονους κανονισμούς, η βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας, ο κλιματισμός και η προστασία από εξάτμιση. Για τη συγκεκριμένη μελέτη απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός, καθώς αφορά εξειδικευμένο αντικείμενο. Πάντως μετά την εκπόνησή της θα μπορούν να συνταχθούν οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας, για να διαπιστωθεί πόσα χρήματα απατούνται για την αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου και πόσα χρόνια ζωής θα έχει το πλέον το κτήριο.

Αμέσως μετά την κ. Καρατζόγλου το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο οποίος υιοθέτησε την υπηρεσιακή πρόταση, λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί άμεση εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης, έτσι ώστε να γίνουν οι αρχικά απαιτούμενες παρεμβάσεις στο Κολυμβητήριο. Όπως είπε προέχει για όλους η ασφάλεια των αθλούμενων, προσθέτοντας ότι ο χώρος δεν είναι για ρίξιμο, καθώς μπορούν να γίνουν επιδιορθώσεις. Για την ασφάλεια όλων όσων χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο υπήρξαν αναφορές από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έλαβαν το λόγο, ενώ καταγράφηκαν και κάποιες επιμέρους στιγμές έντασης για το αν υπάρχουν ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση και ποιες διοικήσεις του Δήμου αφορούν οι όποιες ευθύνες. Ουσιαστικά, η κύρια διαφοροποίηση που αναδείχτηκε κατά τη συζήτηση αφορούσε το αν θα πρέπει το Κολυμβητήριο να συνεχίσει να λειτουργεί ή όχι, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησής του. Όσον αφορά το μέλλον του υφιστάμενου Κολυμβητηρίου μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων που προαναφέρθηκαν, το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, ακόμη κι αν προχωρήσει στο μέλλον ο σχεδιασμός για κατασκευή νέου Κολυμβητηρίου.

Στην τοποθέτησή του, ο μελετητής κ. Κανδύλας αποσαφήνισε πολλά σημεία όχι μόνο για το Κολυμβητήριο, αλλά και γενικότερα για τα δημόσια κτήρια στη χώρα και τα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν. Πάντως, όταν ρωτήθηκε για το αν θα πήγαινε τα παιδιά του στο Κολυμβητήριο, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αυτό έχει, είπε πως αν γνώριζε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα δημιουργηθεί προσωρινή ενίσχυση, θα τα πήγαινε, αλλά ο ίδιος θα έθετε ένα χρονικό όριο.

Από πλευράς των κολυμβητικών συλλόγων υπήρξαν τοποθετήσεις για τη σπουδαιότητα που έχει το Κολυμβητήριο, καθώς έχει δημιουργήσει κολυμβητική κουλτούρα στην πόλη, επιτελώντας ουσιαστικά εκπαιδευτικό ρόλο για 1.000 περίπου παιδιά. Αυτό που ζητήθηκε από πλευράς του ήταν οι απαιτούμενες εργασίες, για τις οποίες χρειάζεται χρονικό διάστημα 3-4 μηνών και το Κολυμβητήριο θα πρέπει να κλείσει, να γίνουν κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή το καλοκαίρι του 2020, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με τις προπονήσεις των αθλητών.

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επισπευστούν και να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες με τη σύνταξη της μελέτης για τη συντήρηση του κτηρίου από την Τεχνική Υπηρεσία.

Βέβαια είχε προηγηθεί έντονος διάλογος και για την άδεια λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, η οποία λήγει στις 31-8-2019, και για το αν θα πρέπει το σώμα να εκφράσει ή όχι τη βούλησή του για τη συνέχιση λειτουργίας του.

Πάντως, ακόμη και σε αυτή την ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε υπήρξαν κάποιες επιμέρους επισημάνσεις. Η παράταξη «πόλη+ζωή» ανέφερε την επισήμανση ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη βούλησή του να συνεχίσει να λειτουργεί. Η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» την επισήμανση ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Η παράταξη «Project Δράμα 2020» την επισήμανση ότι όσο υπάρχει άδεια λειτουργίας μπορεί να λειτουργεί. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» την επισήμανση ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση.