ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ

 

Απάντηση από την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά δόθηκε σε ερώτηση του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Στην απάντησή της η κ. Κουντουρά αναφέρει: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα που τίθενται στην ως άνω Ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού. Αναφορικά με τα έργα και τις παρεμβάσεις και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες και ενέργειες (εκμετάλλευση, διαχείριση κλπ.) σε όλα τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, αρμόδιοι είναι οι κατά περίπτωση διαχειριστικοί φορείς. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει καμία αρμοδιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυριαζίδης είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και προς την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Εδώ και καιρό αναμένεται η έγκριση του έργου για την βελτίωση και λειτουργία του Χιονοδρομικού, προϋπολογισμού 1,6 εκ. Ευρώ, για την τύχη της οποίας δεν υπάρχει, δυστυχώς, καμία σχετική επίσημη πληροφόρηση». Μάλιστα, ο Βουλευτής Ν. Δράμας έθετε στους Υπουργούς της Κυβέρνησης τα εξής ερωτήματα:

«1. Έχει εγκριθεί το ως άνω έργο βελτίωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού; Και αν ναι, πότε θα υλοποιηθεί αυτό; Εάν όχι, για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η μακρά καθυστέρηση;

  1. Δεδομένης της παραχώρησης της χρήσης του Χιονοδρομικού σε ιδιώτη, ποιες οι υποχρεώσεις του τελευταίου ως προς την συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υφισταμένων υποδομών του Κέντρου;
  2. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα ερωτώμενα Υπουργεία για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού τουριστικού προορισμού;».