Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2023, τοποθετήθηκαν στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. οι εξής:

-Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Α.Μ.Θ.:. Αρχιπύραρχος Κούκουρας Κωνσταντίνος

-Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας: Αρχιπύραρχος Μπαλατσούκας Νικόλαος

-Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Έβρου: Πύραρχος Κούτρας Σπύρος

-Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης: Πύραρχος Παπάζογλου Κωνσταντίνος

-Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης: Πύραρχος Αραμπατζής Ιωάννης

-Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας: Πύραρχος Χουρτερούδης Πασχάλης