ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ορίστηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπρόσωπος εταιρικής σχέσης στις Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι βασικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού που συστήνονται είναι:

Ομάδα Α: Ανταγωνιστικότητα

Ομάδα Β: Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

Ομάδα Γ: Ανθρώπινο Δυναμικό – Καινοτομία – Διάχυση Γνώσης

Ομάδα Δ: Τοπική Ανάπτυξη

 

Επιμελητήριο Δράμας