ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

 

  • Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρ. Γεωργιτσόπουλος ορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος για τα θέματα της Π.Ε. Δράμας

 

Με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, επιλύθηκε η εκκρεμότητα για τη Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, μετά από την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Ιωάννη Σάββα, με την οποία τέθηκε σε αργία ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης κ. Χρηστος Μέτιος αποφάσισε να ασκούνται από τον ίδιο οι αρμοδιότητες που εκ του νόμου ασκεί ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος ορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος για όλα τα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έχει ως εξής:

«Κατόπιν της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Ιωάννη Σάββα, με την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης τίθεται σε αργία μέχρις ότου οι δικαστικές αποφάσεις που τον αφορούν καταστούν αμετάκλητες, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος αποφάσισε ότι όλες οι αρμοδιότητες του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δράμας θα ασκούνται από τον ίδιο.

Παράλληλα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος για όλα τα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας όπως τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη λειτουργία των οργανικών μονάδων της, καθώς επίσης την εύρυθμη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού».

Υπενθυμίζεται ότι με την αρ. πρωτ. ΕΠ 812 π.ε. / 15 Ιανουαρίου 2019 απόφασή του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Σάββας έθεσε σε αυτοδίκαιη αργία τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία κρίθηκε ένοχος ο κ. Πατακάκης για παράβαση καθήκοντος. Όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος επιφέρει την αυτοδίκαιη θέση σε αργία για αιρετό, «εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα». Πάντως, από το περιβάλλον του κ. Πατακάκη, η απόφαση θέσης σε αργία κρίνεται ως άδικη, καθώς εκτιμάται πως από την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης δεν προκύπτει αναφορά σε ζημιά που υπέστη η Περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Για το λόγο αυτό από πλευράς του κ. Πατακάκη φέρεται ότι θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες κατά της απόφασης.