ΑΡΘΡΟ

Του Γ.Κ. Χατζόπουλου

τ. Λυκειάρχη

(συνέχεια από το προηγούμενο)

Ο Μιλτιάδης Σκόρδας καταγόταν από αρχοντική γενιά των Σερρών. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1885. Από μαθητής του δημοτικού σχολείου έδωσε δείγματα του αδαμάντινου χαρακτήρα του. Μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο Σερρών, τον επιστράτευσε ο κατεχόμενος από πατριωτικό ζήλο πρόξενος του ελληνικού προξενείου Σερρών Αντώνιος Σαχτούρης και τον παρέδωσε στον υπηρετούντα ως σταρτιωτικό ακόλουθο στο πιο πάνω προξενείο αξιωματικό Δημοσθένη Φλωριά για να τον εκπαιδεύσει φανερά ως δάσκαλο, στην ουσία όμως ως μαχητικό στέλεχος του Μακεδονικού Αγώνα και προπαγανδιστή στο σχολείο της Αλιστράτης και στο Οικοτροφείο της, που ιδρύθηκε εκεί με τη φροντίδα του Χρυσοστόμου για την περίθαλψη των ορφανών, των οποίων τους γονείς εφόνευσαν οι κομιτατζήδες. Η προσφορά υπηρεσίας του Μιλτιάδη Σκόρδα στο Οικοτροφείο της Αλιστράτης έχει τεράστια σημασία, γιατί τούτο πέρα από την περίθαλψη και εκπαίδευση των ορφανών, υπήρξε και ένα θερμοκήπιο εκκολαπτόμενων αγωνιστών του μεγάλου αγώνα.

Ο Μιλτιάδης Σκόρδας υπηρέτησε ακόμη ως δάσκαλος στο Εγρί – Δερέ (σημ. Καλλιθέα) και στην Καρλίκοβα (σημ. Χαριτωμένη). Βέβαια η ιδιότητα του δασκάλου, που έφερε, ήταν για να καλύπτει τις άλλες ιδιότητές του όπως: του αγγελιαφόρου, του πληροφορητή, του τροφοδότη, του αντάρτη, του προπαγανδιστή, του ομαδάρχη και του εθνικού πράκτορα στην Αλιστράτη. Όλες αυτές τις δραστηριότητες τις άσκησε με φρόνηση, αυταπάρνηση και πλήρη αδιαφορία για τη ζωή του. Διακρίθηκε ακόμη για την τιμιότητά του και την αφιλοκέρδειά του, γιατί, μολονότι διαχειρίσθηκε εν λευκώ μεγάλα χρηματικά ποσά του Μακεδονικού Αγώνα, αναδείχθηκε ανώτερος χρημάτων χωρίς να αξιώσει αμοιβή.

Μετά τη λήξη του Μακεδονικού Αγώνα επιδόθηκε σε σπουδές. Σπούδασε γιατρός προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στους απόρους Δραμινούς.

Η εντιμότητά του, η αφιλοκέρδειά του και η αγάπη προς τον πλησίον κίνησαν το ενδιαφέρον του Δήμου Δράμας, ο οποίος του ανέθεσε το αξίωμα του προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας για 4 περίπου δεκαετίες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσέφερε ανιδιοτελώς τις επιστημονικές του γνώσεις σε όλους τους απόρους ασθενείς Δραμινούς.

Το 1917 οδηγείται ως όμηρος στην πόλη Λομ της Βουλγαρίας, όπου προσφέρει παρηγοριά, αλλά και ιατρική βοήθεια τους συμπατριώτες του ομήρους, οι οποίοι δούλευαν στα απάνθρωπα βουλγαρικά καταναγκαστικά έργα. Τις επιστημονικές του γνώσεις τις προσέφερε αβίαστα και στους κατοίκους της πόλης του μαρτυρίου του, γεγονός που μαρτυρεί εύγλωττα τα υψηλά ανθρωπιστικά συναισθήματα, από τα οποία εμφορούνταν.

Η πολύτιμη προσφορά του στην επιτυχή διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα, ο οποίος υπήρξε η σωτηρία όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδος, αποδεικνύεται περίτρανα από τα ακόλουθα επίσημα πιστοποιητικά. Έτσι ο υποστράτηγος Κων/νος Νταής στο με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 1945 πιστοποιητικό γράφει: «Ο Μιλτιάδης Σκόρδας έλαβε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα ως τροφοδότης, ως πράκτωρ, ως οπλίτης και ως ομαδάρχης επιδείξας καθ’ όλον τον αγώνα διαγωγή ΑΡΙΣΤΗ. Υπήρξε φιλόπατρις, γενναίος και ριψοκίνδυνος».

Ο τ. Μητροπολίτης Καβάλας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Β’ (Θεμιστοκλής Χατζησταύρου) δηλώνει: «Ο Μιλτιάδης Σκόρδας έλαβε ενεργό μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα 1903-1909 ως Γενικός Πράκτωρ, προπαγανδιστής, διαφωτιστής, οδηγός ανταρτικών σωμάτων, τροφοδότης. Καθ’ όλον το χρονικό διάστημα επεδείξατο όλα τα προσόντα, τα απαιτούμενα δια τη διεξαγωγήν του πολυδαιδάλου αγώνος, τον οποίο διεξήγαγε μέχρι τέλους επιτυχέστατα».

(συνεχίζεται…)

*Το άρθρο αποτελεί εισήγηση στο συνέδριο τοπικής Ιστορίας της πόλης της Καβάλας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 24 ώες 26 Νοεμβρίου 2017