ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Άγγελος Λύσσελης όρισε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Τσαουσίδη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Προστασίας, και του ανέθεσε χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

  1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.

2.Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3.Τη μέριμνα για τη στήριξη και φροντίδα οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

Με την απόφαση του κ. Λύσσελη εξουσιοδοτείται ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Τσαουσίδης για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων.